onsdag 2 december

Opinion

Publicerad 18 november 2020 - 06:30

Debatt

Föreskrifterna som omger älgjakten måste arbetas om, anser debattören. Foto: Jan Henricson

Debatt: ”Hög tid att uppdatera föreskrifterna för älgjakt”

Med en enkel ändring av ordet kan till ordet ska i förordningen som styr älgjakten får fastighetsägarna möjlighet att ta till vara sin del av avkastningen som produceras på deras marker, vilket är en förutsättning för att kalla vår älgjakt för produktionsanpassad.

Till vårvintern 2021 kommer Naturvårdsverket att påbörja översynen av de föreskrifter som omgärdar vår älgjakt. (Enligt en källa på Naturvårdsverket.) Ett område som berörs är föreskrifterna för älglicensområden.

För dessa områden har ett antal klagomål inkommit, bland annat från mig. Naturvårdsverket kommer att komma med en del ändringar som så småningom skickas ut på remiss till berörda intressenter.

Som nämnts är det angeläget att en översyn görs av de föreskrifter som reglerar älglicensområdet. De föreskrifter som är gällande i dag, har lämnat öppet för tolkningar av de enskilda länsstyrelserna, som då kan förhindra enskilda fastighetsägare möjligheten att nyttja sin jaktliga äganderätt fullt ut.

 

Juridisk prövning

Gällande föreskrifter anger att en länsstyrelse kan tillåta att en fastighetsägare samarbetar med andra fastighetsägare inom ett älgförvaltningsområde för att få till stånd ett licensområde för älgjakt, om än fastigheterna inte gränsar till varandra.

Så görs i stort sett av alla länsstyrelser i dag. Men minst ett undantag finns. Denna länsstyrelse har utsatts för juridisk prövning för att ha nekat registrering, utan att ha blivit fälld i domstol.

Anledningen är att föreskrifterna använder ordet kan, inte ordet ska. Berörd länsstyrelse har då getts utrymme att förneka den ansökande fastighetsägaren möjligheten att bilda ett älglicensområde.

 

Godtycke ska undvikas

Sådana godtyckliga föreskrifter ska naturligtvis inte finnas i ett nyligt upprättat älgjaktsystem. Tillåts det finnas kvar kommer det att skapa problem och sådana ska naturligtvis undanröjas.

Att ändra ordet kan till ordet ska, ger fastighetsägarna möjlighet att ta till vara sin del av avkastningen som produceras på deras marker, vilket är en förutsättning för att kalla vår älgjakt för produktionsanpassad.

Att denna lilla förändring i föreskrifterna dessutom ger många jakttillfällen borde väga tungt när beslut ska tas i frågan.

Så till er på Naturvårdsverket säger jag:

Låt föreskrifterna för älglicensområdet bli juridiskt korrekta och därmed öka tillgängligheten för många älgjägare!

 

Sture Nilsson

Sjulsmark

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Andra läser också

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Delta i debatten

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3.000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till debatt@svenskjakt.se

Senaste nytt

Mest läst

Mina artiklar

Senaste från Annonstorget