söndag 26 maj

Opinion

”Trots riksdagsbeslut om att regeringen ska arbeta för ett handelstillstånd för sälprodukter så väljer regeringen att göra som vanligt, ingenting.” Det skriver tre moderata riksdagsledamöter i det här debattinlägget. Foto: Niklas Liljebäck, Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Ett oacceptabelt svar om handeln med sälprodukter”

Bara för att en fråga är svår kan man inte bara strunta i den. Trots riksdagsbeslut om att regeringen ska arbeta för ett handelstillstånd för sälprodukter så väljer regeringen att göra som vanligt, ingenting.

Tidigare i år röstade riksdagen ja till ett förslag som vi tre moderata riksdagsledamöter lagt fram om att Sverige bör driva frågan att få ett handelstillstånd i EU för handel med sälprodukter, samt att Sverige inom EU bör driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.
I en fråga till statsrådet Jennie Nilsson (S) om hur det nu går med det arbetet har vi fått till svar att regeringen inte har för avsikt att agera i frågan. Detta eftersom man bedömer att möjligheterna att i nuläget driva frågan om att häva EU-förbudet mot handel av sälprodukter är mycket små. Det är ett oacceptabelt svar!

 

Omöjlig att sälja

Sedan 2015 råder totalförbud mot handel med sälprodukter. EU-reglerna gör undantag för vissa inuitsamhällen och ursprungsbefolkningar, men en svensk säljägare får inte sälja någonting från sälen.
Det gör det exempelvis omöjligt att sälja sälkött för att äta eller skinn för tillverkning av olika produkter.
Att sälarnas kött och päls inte får säljas kan medföra att säljägare inte tar hand om kropparna från de skjutna sälarna. En skjuten säl sjunker till botten och flyter upp först när gaser bildats i kroppen och det kan bidra till övergödning av Bottenviken.
Vi behöver insatser som minskar övergödningen, inte tvärtom.

 

En handelsvara

Att skjuta djur utan att ta vara på kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård.
Historiskt sett har skinn, päls, kött och fett varit en handelsvara och borde således kunna vara det än idag.
Den värdefulla säloljan, som används för impregnering och har ett högt värde som naturprodukt mot hjärt-kärlsjukdomar, omega 3-kapslar, får inte heller avyttras.

 

Stort slöseri

Efter beslut i riksdagen 2019 tillåts licensjakt på säl vilket var och är välkommet. Men så länge EU-förbudet mot handel med sälprodukter föreligger är det både etiskt fel och ett stort resursslöseri att skjuta en säl och sedan inte kunna avyttra något av den.
Att skapa en möjlighet att fler får ta del av gott sälkött och samtidigt minska resursslöseriet vore bra.
Med de problem Sverige har i Östersjön med säl och i och med den licensjakt vi infört borde det finnas goda grunder för Sverige att få ett handelstillstånd i EU för detta.
Utöver det bör regeringen inom ramen för EU-samarbetet även väcka och driva frågan att upphäva förbudet mot handel med sälprodukter.

 

Ta ansvar på allvar

Den här frågan är beslutad av såväl utskott som riksdag, men regeringen väljer att inte agera alls. Hur svårt ska det vara? Regeringen ska följa riksdagsbeslut.
Sälen och även skarvens snabba tillväxt är ett hot mot vår självförsörjning, landsbygdens utveckling och framför allt mot det småskaliga och kustnära fisket.
Coronapandemin har visat på behovet av att öka självförsörjning. Vi ser att fisket är en viktig del i detta.
Moderaterna kräver att regeringen tar ansvar, tar fattade riksdagsbeslut på allvar och upphäver förbudet mot att i Sverige handla med sälprodukter.

 

Alexandra Anstrell (M) Riksdagsledamot Stockholms län
Mattias Karlsson (M) Riksdagsledamot Norrbottens län
Erik Ottosson (M) Riksdagsledamot Stockholms län

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.