lördag 24 februari

Opinion

Foto: Martin Källberg

Debatt: ”Nu måste regeringen tillåta handel med sälprodukter”

Sälens snabba tillväxt får negativa konsekvenser för fiskebestånden och det kustnära fisket. Incitamenten att jaga säl måste stärkas. Regeringen måste agera.

I dagarna har en majoritet i riksdagen med Moderaterna i spetsen riktat ett tillkännagivande till regeringen om att handel med sälprodukter ska tillåtas. Nu måste regeringen göra verklighet av förslaget.

Sälen har en självklar plats i svenska vatten. För några decennier sedan var den på väg att helt försvinna. Nu växer beståndet snabbt och det finns uppemot 50.000 sälar i Sverige.

En säl äter enligt studier från Sverige lantbruksuniversitet, SLU, cirka fem kilo fisk per dag. Detta sätter såklart stor press på fiskebestånden. Sälen konkurrerar med Sveriges småskaliga fiskare, som redan är hårt pressade av minskade kvoter och i Östersjön till och med av fiskeförbud på vissa arter sedan förra sommaren.

 

Tid att gå vidare

Efter påtryckningar från Moderaterna tillsammans med en rad andra partier har regeringen infört licensjakt på gråsäl, som började gälla den 20 april i år.
Beslutet innebär att 2.000 gråsälar får fällas i Östersjön. Nu måste regeringen gå vidare och tillåta licensjakt också på knubbsäl och vikare.
Men det räcker inte med beståndsreglerande jakt på alla tre sälarter.

 

Minskar intresset

Sedan ett antal år tillbaka förbjuder EU-lagstiftning Sverige ifrån att handla med sälprodukter. Detta minskar naturligtvis intresset för säljakten, eftersom incitamenten att jaga minskar om man inte tillåts sälja köttet eller skinnet.

Det är dessutom ett stort slöseri att inte tillvara dessa produkter.

När frågan var uppe i Europaparlamentet för ett antal år sedan röstade Moderaterna emot förslaget att förbjuda handeln. Det är glädjande att det nu i Sveriges riksdag finns en majoritet för att tillåta handel igen. Det skulle kraftigt öka incitamenten att jaga säl.

Nu kräver Moderaterna att regeringen går riksdagen till viljes och ansöker om ett undantag hos EU-kommissionen.

 

Nästa problem

Jämte sälen är skarven, som till antalet uppskattas vara 200.000 i Sverige, ett problem för både fiskbestånden, fiskarna och den lokala miljön.
EU-kommissionen har öppnat för en generösare tolkning av fågeldirektivet, vilken innebär att beståndsreglerad jakt på skarv tillåts, så länge inte bevarandestatusen hotas.
Detta utrymme som EU-kommissionen medger måste Sverige använda sig av. Hittills har landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) dock varit ointresserad av att göra det. Därjämte måste det till regionala förvaltningsplaner för de kust- och insjöområden som är drabbade av skarven.

 

Ett hot

Sälen och skarvens snabba tillväxt är ett hot mot landsbygdens utveckling och framförallt mot det småskaliga och kustnära fisket. Coronapandemin har visat på behovet av att öka självförsörjning. Fisket är en viktig del i detta.

Licensjakt på gråsäl är ett bra första steg.

Nu kräver Moderaterna att regeringen går vidare med utökad licensjakt och upphäver förbudet mot att i Sverige handla med sälprodukter.

 

John Widegren (M).

Foto: Riksdagen

John Widegren (M)

landsbygdspolitisk talesperson

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.