fredag 9 juni

Opinion

Peter Helander (C) pekar på en rad punkter där regeringen inte levererat det som riksdagen beslutat i vargpolitiken. Foto: Olle Olsson

Debatt: Centerpartiet: ”Minska antalet vargar på riktigt”

Centerpartiet har samma ståndpunkt om varg i Sverige i dag som när vi var med och drev igenom de beslut som Alliansregeringen föreslog och riksdagen röstade igenom 2013. Vi anser också att regeringen på punkt efter punkt inte levererat den vargpolitik som riksdagen beslutade.

Svensk Jakt publicerade i förra veckan en artikel med rubriken ”Centern vill inte halvera vargstammen”. Detta berodde på att Centerpartiet inte ställer sig bakom en moderat motion i Miljö- och jordbruksutskottet.

Avslöjar: Centern vill inte halvera vargstammen

Rubriken har gjort att det uppstått en hel del hatiska trådar på sociala medier, men även mer sansade människor har hört av sig och frågat om vi ändrat inställning i vargfrågan.

Jag kan lugna Svensk Jakts läsare och alla andra med att Centerpartiets ståndpunkt inte har ändrats ett enda dugg sedan vi var med och drev igenom de beslut som alliansregeringen föreslog och riksdagen röstade igenom 2013. Vi anser också att regeringen på punkt efter punkt inte levererat det som riksdagen beslutade.

 

Lång rad misslyckanden

I beslutet sa vi att vargstammens koncentration skulle minska där den var som tätast. Detta har regeringen ignorerat.

Vargstammen skulle finnas i hela Sverige, förutom den alpina regionen och Gotland. Här har regeringen inte gjort något.

Vargens förekomst skulle begränsas i de län som har fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar. Regeringen har valt att inte ta tag i problemet.

Viltförvaltningsdelegationerna syfte var att uppnå acceptans för rovdjuren och åstadkomma ett reellt regionalt ansvar och lokalt inflytande över rovdjursförvaltningen. Detta är inte uppnått.

Tamdjurshållning skulle inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn skulle tas. Detta har inte skett.

I underlagen till riksdagsbeslutet från vargkommittén lyfter man det tydliga ansvarstagandet gentemot ursprungs- och glesbygdsbefolkning, dialog och samverkan samt acceptans för vargpolitiken på landsbygden. Här har regeringen misslyckats.

 

Demokratiskt övergrepp

Antalet vargar i hela landet skulle ligga inom referensområdet 170–270 individer vilket var baserat på forskningens redovisning av att minsta livskraftiga populationen låg på 100 individer. Här har regeringen valt att avsiktligt bryta mot riksdagens beslut.

Det är upprörande att regeringen ignorerar riksdagen. Att man låter Naturvårdsverket sätta en referensnivå över det riksdagen beslutat är ett demokratiskt övergrepp som upprört många av oss.

 

Verkstad innan nya mål

Innan vi sätter nya mål så borde vi se till att de beslut riksdagen fattat genomförs.

Centerpartiet ser de problem som vargen skapar för djurägare och jägare och koncentrationen måste minska.

För att åstadkomma detta tror vi inte att sätta ett nytt mål för antalet individer är det bästa. Det skulle fastna i en stor byråkrati med många överklaganden och ett stort antal år i EU-domstolen.

Vi vill i stället genom samförvaltningen av den skandinaviska vargstammen, licensjakt och förbättrad skyddsjakt minska vargstammen. I slutet av april hade Sverige dna-inventerat 353 vargar, vilket gör att den svensk-norska stammen borde hamna på runt 400 individer, plus tio procent som inte hittas i inventering. Till detta ska de valpar som fötts i år läggas.

 

Hänsyn till älg

Tyvärr röstade bara C, KD och SD på förslaget om samförvaltning. Moderaterna valde av någon anledning att inte ställa sig bakom detta förslag.

Däremot har C, KD, M och SD ställt sig bakom förslaget om att genom licensjakt minska vargstammen där den är som störst, och att antalet vargar som kan skjutas ska ta hänsyn riksdagens beslutade mål om 170–270 individer.

I beslutet står det också att hänsyn ska tas till älgstammens storlek och hur människors trygghet och livskvalitet påverkas.

Skillnaden mellan oss partier är inte så stor som några försöker påvisa.

 

Vill inte fastna

Centerpartiet vill inte fastna i en sifferbyråkrati utan vi vill se resultat och genomförande av det som riskdagen redan beslutat. Att minska antalet individer i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Örebro och Västmanland är viktigt.

Dagens indelning i vargförvaltningsområden gör att vi får en inlåsningseffekt, något som ligger bakom det vi sagt om att vi kan tänka oss att minska antalet vargar ner mot 170 i de områden där vargtrycket är som störst. Även 170 vargar skulle vara för många om de är samlade i Dalarna.

 

En förtroendekris

De senaste månaderna har Centerpartiet arbetat med att ta fram förslag om en förbättrad och effektivare skyddsjakt som vi kommer att presentera inom kort.

Samförvaltning, ökad licensjakt, förbättrad skyddsjakt gör att vi snabbt skulle kunna lösa de problem som rovdjursförvaltningen orsakar.

Centerpartiet anser att vi behöver en viltmyndighet eftersom det finns en förtroendekris för hur Naturvårdsverket hanterar frågor som berör viltförvaltningen. Naturvårdsverkets fokus har varit på att bevara i stället för att förvalta.

Centerpartiet bildades för 110 år sedan för att se till att landsbygden hade likvärdiga villkor som staden. De frågorna är lika aktuella i dag och genomsyrar vårt dagliga arbete på alla de ställen där vi verkar.

 

Peter Helander (C)

Riksdagsledamot för Dalarna

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.