lördag 25 maj

Opinion

Vargbördan som Dalarna har att bära är inte rimlig. Nu finns tillfälle att göra om och göra rätt, skriver debattörerna. Foto: Lars-Henrik Andersson

Debatt: ”Ett felaktigt beslut om licensjakt på varg”

Vargförvaltningen i Sverige behöver förändras i grunden. Inte minst gäller det i Dalarna där vi i vinter i princip inte får någon vargjakt över huvud taget, skriver företrädare för Jägareförbundet Dalarna.

Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna.

För en tid sedan fick vi Länsstyrelsen Dalarnas beslut om licensjakt på varg 2023. Ett beslut som vi för Dalarnas del anser är oacceptabelt.

Förvisso blir det jakt i två revir på 14 individer, men endast små områden av reviren berör vårt län.

Vän av ordning frågar sig då förstås varför Jägareförbundet Dalarna inte överklagar ett oacceptabelt beslut?

 

Meningslös åtgärd

Vid inventeringen förra vintern hade Dalarna 4 länsegna vargföryngringar och delade 10 vargföryngringar med angränsande län. Trots detta får vi i princip inte någon vargjakt över huvud taget.

Summerat innebär detta att Dalarna har 8,75 föryngringar vintern 2021–2022. Det är den summan samt länets beslutade miniminivå som Länsstyrelsen Dalarna hade att beakta vid sitt licensjaktbeslut. Det är av den anledningen det är meningslöst att överklaga.

Vidare har förvaltningsrätten i en tidigare dom diskvalificerat möjligheten att överklaga i syfte att öka tilldelningen.

 

Förändring krävs

Vargförvaltningen i Sverige behöver således i grunden förändras. Vi måste få politiska beslut som innebär en kraftig sänkning av referensnivån från dagens 300 vargar, ökade möjligheter till skyddsjakt vid vargangrepp på hund, etcetera.

Med den tillträdande regeringens löften om 170 vargar förutsätter vi en snar förändring. Den siffran har stöd i riksdagsbeslutet från 2013.

 

Inte rimligt

Inom ramen för nuvarande referensnivå i Sverige har vi också ett stort problem i Dalarna.

Av de 30 föryngringar som är hela Sveriges målsättning har Länsstyrelsen Dalarna tagit på sig 8. Det är inte rimligt.

Länets viltförvaltningsdelegation, som bland annat ska ta övergripande beslut kring jakt- och viltförvaltningsfrågor, beslutade att 4 årliga föryngringar av varg i Dalarna kan vara acceptabelt, intill dess att politikerna på riksnivå har förändrat den nationella målsättningen.

Länsstyrelsen Dalarna med dåvarande landshövding i spetsen beaktade inte viltförvaltningens beslut utan fördubblade Dalarnas åtagande.

 

Mats Larsson, vice ordförande i Jägareförbundet Dalarna, under manifestationen för en bättre rovdjurspolitik i Falun den 27 april 2022. Foto: Olle Olsson

Helt oacceptabelt

Det är alltså denna, helt oacceptabla, miniminivå på 8 årliga vargföryngringar i Dalarna som är problemet och skälet till att länsstyrelsen inte kan ta beslut om en licensjakt på varg värd namnet.

För våra medlemmar i Jägareförbundet Dalarna är detta helt oacceptabelt.

Vi vet att miniminivåerna för varg kommer att vara regionala från den 1 november. Här har länsstyrelsen möjlighet att göra om och göra rätt.

 

Strimma av hopp

Dalarnas vargbörda ska stå i förhållande till vår geografiska storlek. Denna möjlighet, tillsammans med uttalanden från partierna i vår nya regering gör att vi ser en strimma av hopp i framtiden.

Vi konstaterar även att vi har stöd i gällande lagstiftning, vargstammen ska minska där koncentrationerna är som högst.

Vi ser fram emot en licensjakt som bidrar till att kraftigt sänka vargstammen i Dalarna.

 

Ulf Berg

Ordförande Jägareförbundet i Dalarna

 

Mats Larsson

Vice ordförande Jägareförbundet Dalarna samt

delegat i viltförvaltningsdelegationen

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.