Peter Helander (C) svävar på målet om varför Centerpartiet inte vill sänka vargstammen till 170 individer. Foto: Privat & Mostphotos

Avslöjar: Centern vill inte halvera vargstammen

Centerpartiet kommer att rösta nej till Moderaternas kommittémotion att sänka vargstammen i Sverige till 170 individer. Därmed faller också den riksdagsmajoritet som annars fanns för motionen. Det avslöjar Svensk Jakt.

Just nu arbetar Miljö- och jordbruksutskottet med inkomna motioner för naturvård och biologisk mångfald. Många av motionerna handlar om jakt och rovdjur. Beslut om dessa ska tas i riksdagen den 7 maj.

Moderaterna har en kommittémotion som syftar till att sänka vargstammen i Sverige till 170 individer och att detta, enligt motionen, ska tillkännages av riksdagen för regeringen.

 

Få majoritet

Insatta källor uppger för Svensk Jakt att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna kommer att rösta för motionen. Men för att få majoritet i riksdagen krävs även att Centerpartiet säger ja.

Men det kommer inte partiet att göra, detta trots att även Centerpartiet har en kommittémotion till Miljö- och jordbruksutskottet där partiet skriver: ”Centerpartiet vill ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid 170–270 individer.”

Inventeringen visar: Vargstammen växer kraftigt

Svävar på målet

Kristina Yngwe har sedan en tid tillbaka varit Centerpartiets talesperson i Miljö- och jordbruksutskottet i vargfrågan. För tillfället är Kristina Yngwe dock föräldraledig och hennes ersättare i utskottet heter Peter Helander. Svensk Jakt sökte via telefon förgäves Peter Helander, hemmahörande i Mora, om varför Centerpartiet inte vill sänka vargstammen till 170 individer.

När vi istället ställde två frågor via mejl fick vi däremot svar. Men den centerpartistiska riksdagsledamoten svävar på målet.

 

• Varför kommer Centerpartiet att rösta nej till Moderaternas kommittémotion om sänkt vargstam till 170 individer?

– Moderaterna har lagt ett yrkande med motiveringen ”Vi tror att vargstammen behöver minskas till riksdagens nedre mål 170 stycken under en tid. För att minska koncentrationen där den är som högst men också för att bygga upp acceptansen för den förda rovdjursförvaltningen.” Varje år läggs hundratals yrkande inom politikområdet som kallas Naturvård och biologisk mångfald och där rovdjursförvaltning behandlas. Normalt röstar vi på våra egna motioner och ibland ställer vi oss bakom andras yrkande i motioner om de är mer eller mindre exakta som våra egna, skriver Peter Helander i sitt mejlsvar.

Statistik visar: Dalarna sladdar i varginventeringen

Peter Helander (C).

– Rovdjurspolitiken och förvaltningen bygger på respekt och legitimitet för förvaltningen hos de som berörs om det ska vara långsiktigt hållbart. Delar av riksdagsbeslutet från 2013 har inte genomförts på det sätt som var avsett, den geografiska spridning och minskande koncentration till vissa områden som man såg framför sig har inte skett. Centerpartiet delar många av de åsikter som M men även KD lyfter i sina motioner och vi har också flera motioner som liknar varandra. Bland årets motionsyrkanden så finns det också flera där vi ställt oss bakom gemensamma ståndpunkter. Det handlar om att vi behöver utöka licensjakten på varg i vissa områden där rovdjurstrycket är stort och att vi vill se en samförvaltning av varg på den skandinaviska halvön samt att de beslut om antal vargar som riksdagen fattat beslut om ska respekteras, fortsätter Peter Helander.

 

”En hållbar jakt”

Även Centerpartiet har en kommittémotion med namnet ”En hållbar jakt”. Där skriver Centerpartiet: ”För att ta hänsyn till såväl vargstammens bevarande i Sverige som vad det samlade rovdjurstrycket innebär för människors möjligheter att bo och bedriva verksamheter i rovdjurstäta områden, vill Centerpartiet ha en situation där vargens gynnsamma bevarandestatus nås vid 170–270 individer. En nivå som det också finns ett riksdagsbeslut bakom och bygger på proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik.”

 

• Varför nämner Centerpartiet över huvud taget siffran 170 vargar i partiets motion om ni inte är beredda att sänka vargstammen till detta antalsmål?

– Det intervall som Alliansen föreslog och som riksdagen beslutat om ska ligga inom intervallet 170–270 individer. I riksdagsbeslut sägs också att utbredningsområdet ska vara hela Sverige förutom den alpina regionen och Gotland. Detta har inte efterlevts utan nu samlas vargarna i några få län. I riksdagsbeslutet sägs också att koncentrationen av varg ska minskas där den är som tätast. Vi ser att genom samförvaltning på den skandinaviska halvön så skulle vi kunna hamna i det nedra spannet av riksdagsbeslutet. Det samlade rovdjurstrycket i en region är också viktigt att ta hänsyn till, uppger Peter Helander.

Så många vargar missas vid dna-inventering – forskare försöker reda ut

– Genom att tillsammans med andra partier driva frågan om samförvaltning av varg på den skandinaviska halvön, att fattade riksdagsbeslut ska följas både vad gäller antalet vargar och en ökad spridning, att öka det regionala inflytande som stärker förtroendet för rovdjurspolitiken, att ta hänsyn till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden, att öka och snabba på möjligheterna till skyddsjakt så kan vi minska den brist på tillit och förtroende som finns mellan myndigheter och de som är direkt drabbade av rovdjurspolitiken, avslutar Peter Helander sitt mejlsvar.

Kommittémotion

En kommittémotion är undertecknad av partiets samtliga ledamöter i ett riksdagsutskott.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev