Foto: Olle Olsson, Sergey Nivens / Mostphotos & Norges miljö- och biovetenskapliga universitet

Så många vargar missas vid dna-inventering – forskare försöker reda ut

Premium

Många ställer sig frågan hur stor andel av vargstammen som missas vid den pågående dna-inventeringen. Svensk Jakt har bett professor Richard Bischof att försöka reda ut detta.

Just nu pågår en extrainsatt spillningsinventering av varg. Till och med den 23 februari hade 337 olika vargar identifierats med hjälp av dna-analys av inskickad spillning. Men hur många vargar hittas respektive missas i inventeringen?

År 2014 beställde Naturvårdsverket en ny modell för att beräkna antalet vargar från en internationell forskargrupp. Fem år senare, i mars 2019, publicerades rapporten Estimating the size of the Scandinavian wolf population with spatial capture-recapture and conversion factors.

Verkets tolkning av vargrapport ”inte ett direkt citat”

Richard Bischof är professor vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet och dessutom en av de tre huvudförfattarna till rapporten. Han är helt på det klara med att man inte kommer att hitta samtliga vargar vid dna-inventeringen.

Richard Bischof. Foto: Norges miljö- och biovetenskapliga universitet

– Det är inte troligt att varje enskild varg upptäcks vid inventering. Även vid mycket stora undersöknings- och provtagningsinsatser missas vissa vargindivider. Dna-inventeringen är dock ett utmärkt sätt att övervaka populationen, särskilt om resultatet från inventeringen kombineras med analysmetoder som står för det faktum att inte alla individer upptäcks, anser Richard Bischof.

 

Ökade rejält

Han uppskattar att under ett typiskt inventeringsår hittas mellan 55 och 77 procent av de skandinaviska vargarna, alltså Sverige och Norge sammanräknat.

– Men 2016/17 och 2017/18 ökade sökintensiteten och proportionen analyserade dna-prov av vargspillning i Sverige avsevärt. Det resulterade i att 88–92 procent av vargarna hittades i den svensk-norsk vargpopulation vid dessa inventeringar, menar Richard Bischof.

För att kompensera för bortfallet i även den mest noggranna rovdjursinventeringen har det utvecklats en modell med namnet RovQuant.

– Modellen använder ett mönster för detekteringar och icke-detekteringar av kända vargindivider, det vill säga de vargar som upptäcktes minst en gång, för att bestämma sannolikheten för att en vargindivid missas fullständigt under inventeringen. Med denna sannolikhet ”rekonstruerar” modellen populationen och ger en total uppskattning, förklarar Richard Bischof.

– Men eftersom antalet individer uppskattas med viss osäkerhet är naturligtvis andelen upptäckta individer också en uppskattning med osäkerhet, tillägger han.

 

Violiner och staplar

Till sin hjälp att försöka bringa klarhet i hur man kan beräkna hur stor andel av vargstammen som hittas vid inventering, använder Richard Bischof en figur som visar modellens uppskattning av antalet vargar (violiner) och antalet upptäckta individer (vertikala staplar). Bilden ser du här nedanför.

– Så här kan vi beräkna andelen vargindivider som upptäcks varje år, förklarar Richard Bischof.

 

Missar tio procent

Om denna vinterns dna-inventering är jämförbar med den år 2017/2018 innebär det att cirka var tionde varg trots allt undgår upptäckt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev