Jaktmässan Swedish Game Fair vid Skokloster slott invigdes på torsdagen med vargpolitisk utfrågning. Foto: Christian Larsson

Jaktmässa invigdes med vargpolitik

Efter ett par års påtvingad pandemipaus kunde jaktmässan Swedish Game Fair på torsdagen åter slå upp portarna för besökarna. Vargpolitiken stod i fokus, då sex av åtta riksdagspartier fanns representerade vid Jägareförbundets utfrågning om vargpolitiken.

Jaktmässan Swedish Game Fair, som varar i tre dagar, har tidigare arrangerats vid Tullgarns slott  – men begick nu premiär vid ett annat slott: Skokloster.

Mässarrangören Torbjörn Larsson räknar med cirka 20.000 besökare under de tre mässdagarna, och om vädergudarna är nådiga torde den siffran inte vara något ouppnåeligt mål.

Premiärdagen på den nya mässarenan bestod mestadels av uppehållsväder, men strax efter lunchtid – efter invigningstalet av Svenska Jägareförbundets tillträdande generalsekreterare Dag Lidén, men innan den vargpolitiska utfrågningen dragit igång på mässans scen – var nederbörden ett faktum.

Det hindrade dock inte moderatorn och utfrågaren Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, från att ställa närvarande politiker mot väggen vad gäller vargpolitiken.

 

V och MP tackade nej

Sex av riksdagens partier fanns representerade: Runar Filper (SD), Isak From (S), Lina Nordquist (L), Kjell-Arne Ottosson (KD), Peter Helander (C), John Widegren (M).

Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade avböjt medverkan, vilket var synd – eftersom dessa två partier har så tydligt avvikande åsikter i vargfrågan.

Den nu närvarande panelen illustrerade nu en närmast förbluffande enighet i de allra flesta aspekter av vargfrågan.

Politikerpanelen på Swedish Game Fair: Runar Filper (SD), Isak From (S), Lina Nordquist (L), Kjell-Arne Ottosson (KD), Peter Helander (C), John Widegren (M). Foto: Christian Larsson

Exempelvis var inget av partierna nöjda med Naturvårdsverkets arbete vad gäller vargen.

– Myndigheten är en del av problemet, sa exempelvis Isak From (S) – och den åsikten delades med visst eftertryck av samtliga övriga partier.

 

Enhälligt om politikens misslyckande

De sex närvarande partierna sa sig också vara för en ordning där skyddsjakt på varg ska vara möjlig redan efter första angreppet på jakthundar och andra tamdjur.

Fullständig enighet mellan de sex partierna uppvisades också när utfrågaren Daniel Ligné ställde frågan om huruvida politiken har misslyckats i vargfrågan, mot bakgrund av att vi på valdagen (11 september) kommer att ha mellan 500 och 550 vargar i Sverige. Den frågan besvarades med ett enhälligt ja från politikerpanelen.

 

Åtgärdslista från Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet fick också, genom förbundets rovdjursråds ordförande Mikael Samuelsson, chansen att lämna en åtgärdslista till närvarande politiker. Det vill säga vilka åtgärder Jägareförbundet vill se från politiken i vargfrågan i närtid:

– För det första: Vägled Naturvårdsverket, och indirekt länsstyrelserna, i vargförvaltningen. Ändra skyddsjaktsreglerna, så att vi får skyddsjaktsbeslut redan vid första angreppet på hund, och på närgångna och orädda vargar. Gör ett så stort uttag ur vargstammen i år, så att stammen minskar. De här första åtgärderna kan man genomföra redan nu i sommar, sa Mikael Samuelsson.

Jägareförbundets Mikael Samuelsson, ordförande i förbundets rovdjursråd, och utfrågaren Daniel Ligné, riksjaktvårdskonsulent. Foto: Christian Larsson

Mikael Samuelsson fortsatte:

– För det andra: Återta den nationella rådigheten i rovdjursförvaltningen. Börja med att avsluta överträdelseärendet hos EU-kommissionen. Om det är nödvändigt – dra dem inför EU-domstolen. Vi måste få ett avslut. Ändra rapporteringen av referensvärdet – och sänk referensvärdet.

Regeringen behöver förbereda och ta täten när nu Sverige blir ordförandeland i EU, för att tillsammans med övriga länder flytta vargen från strikt skyddad till förvaltningsbar i bilagorna till art- och habitatdirektivet. Dessa åtgärder kommer att ta lite tid, men man måste komma igång med dem.

 

Utfrågningen från Swedish Game Fair finns att ta del av här.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev