lördag 2 mars

Opinion

Hur gick det till när Jägareförbundet Värmland nominerar någon annan än Lennart Johannesson (bilden) till ledamot i förbundsstyrelsen, frågar debattören. Foto: Martin Källberg & Privat

Debatt: ”Allt rörigare inför Jägareförbundets stämma”

När man inte trodde att soppan inför Jägareförbundets årsstämma kunde bli rörigare, så dyker det upp nya nomineringar fjorton dagar innan den ska hållas. Eftersom jag kommer från Värmland väljer jag att hålla mig till kandidaterna härifrån.

Jag har ett ganska stort jaktligt nätverk både inom och utom länet, och när valberedningen föreslog Lennart Johannesson som ny ledamot i förbundsstyrelsen var vi många som tyckte att det var ett bra förslag. Jag upplevde stödet som stort.

Därför blev förvåningen stor när flera länsföreningar, inklusive min egen, nu nominerar ett nytt förslag, Jägareförbundet Värmlands ordförande Anders Olsson.

Ett bra val, säkert, men varför kommer den nomineringen endast fjorton dagar innan stämman ska hållas? Det kan ju knappast vara ett namn som helt plötsligt har dykt upp.

 

Belys sakfrågan

Frågorna blir inte färre när jag läser Svensk Jakts intervju med Göran Eriksson, ordförande i Jägareförbundet Örebro län, som presenterat förslaget.

Man har enligt Göran Eriksson bedömt hur samarbetet i styrelsen kommer fungera framgent, samt att man vill ha förbundsstyrelsen mindre centralstyrd och därmed få in ledamöter med starkare mandat från länsföreningar, kretsar och medlemmar.

Detta väcker ett antal frågor hos mig, som jag återkommer till senare, men sakfrågan måste belysas.

 

Ingen förankring

Efter att ha läst intervjun både en och två gånger utan att lyckas förstå den egentliga orsaken till de nya nomineringarna kontaktar jag min egen krets för att höra hur man resonerat med att byta kandidat fjorton dagar innan stämman. De visste ingenting och fick precis som jag reda på det genom Svensk Jakt.

Jag kontaktar ytterligare några kretsar inom länet och får samma svar, de har inte blivit tillfrågade av länsföreningen i denna viktiga fråga.

Länsföreningen då? Efter att frågan ställts till en ledamot och fått ett högst svävande svar, får jag av ordförande Anders Olsson veta att inget beslut är taget av styrelsen i frågan! Man har bara diskuterat den.

Så det som i intervjun i Svensk Jakt efterfrågas i form av starka mandat från kretsar och medlemmar, har inte sökts i deras egen process i alla fall. Frågorna blir ju inte färre precis.

 

Kompetent kandidat

Vad är orsaken till denna svängning och hur fungerar egentligen föreningsdemokratin runt om i Sverige inom Svenska Jägareförbundet?

Vad är det som gör att man nu i dessa länsföreningar i elfte timmen kommer med nya nomineringar, har man inte haft gott om tid att presentera dessa förslag tidigare? Kommer det fler nomineringar?

Den som tvekar på Lennart Johannessons kompetens och lämplighet kan googla för att få ett axplock av allt som blev utfört, inom länet men även inom Svenska Jägareförbundet under hans tid som ordförande i Jägareförbundet Värmland.

Väljer man att bortse från detta är man antingen historielös eller så ligger något annat bakom. Jag misstänker det senare.

 

Flera frågor

Jag har nu kokat ner ett antal ytterligare frågor som behöver besvaras, dels efter min egen rundringning till vissa kretsar och länsföreningsstyrelse, dels efter Svensk Jakts intervju med Göran Eriksson.

Eftersom jag är medlem i Jägareförbundet Värmland väljer jag att ställa frågorna dit:

• Hur kan Jägareförbundet Värmland ställa sig bakom en annan kandidat än den av valberedningen förslagna när inget beslut är taget i styrelsen om detta?

• På vilka sätt anser Jägareförbundet Värmland att deras kandidat Anders Olsson på ett bättre sätt uppfyller de kriterier som är uppställda för en plats i Svenska Jägareförbundets centralstyrelse, än valberedningens förslag Lennart Johannesson?

• På vilket sätt anser Jägareförbundet Värmland att centraliseringen och samarbetet i styrelsen försämras och försvåras om valberedningens förslag Lennart Johannesson väljs av stämman?

• På vilket sätt har länets kretsar involverats i denna svängning av nominering som Jägareförbundet Värmland tagit, fjorton dagar innan förbundsstämmans genomförande?

 

Gör er röster hörda

Avslutningsvis uppmanar jag alla medlemmar runt om i Sverige att göra sin röst hörd till sin krets eller länsförening oavsett vilka frågor eller synpunkter man har. Det är de som ska framföra medlemmarnas synpunkter vidare.

Fungerar inte det finns alltid kommande årsstämmor till förfogande för att rätta till det.

För det är precis som Göran Eriksson säger i intervjun i Svensk Jakt: Att framföra sina åsikter är det fina i en demokrati.

 

Olof Nilsson

Medlem, Jägareförbundet Munkfors

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.