lördag 2 mars

Opinion

Svenska Jägareförbundet behöver arbeta med hur processen inför årsstämmor fungerar, skriver debattören. Foto: Martin Källberg

Debatt: ”En process som behöver utvecklas i Jägareförbundet”

Processen som pågått under våren, inför Jägareförbundets årsstämma, har inte gagnat förbundet. Den är heller inte enkel att hantera för en länsförening, skriver styrelsen för Jägareförbundet Värmland.

I debattartikeln ”Allt rörigare inför Jägareförbundets stämma” ställer Olof Nilsson frågor om hur Jägareförbundet Värmland arbetat med nomineringarna till förbundsstyrelsen.

Nominering av ledamöter till förbundsstyrelsen är en process som pågått sedan strax efter årsskiftet, då valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande och ledamöter i förbundsstyrelsen.

Styrelsen i Jägareförbundet Värmland har efter hand fått ta del av de olika nomineringar som framförts. Denna fråga har inte varit helt enkel att hantera inom styrelsen, då tre personer från Värmland under processens gång varit nominerade till förbundsstyrelsen, varav två sitter i länsförbundets styrelse.

 

Behöver utvecklas

Vi kan nog alla vara överens om att den process som pågått under våren när det gäller valberedningens arbete och olika gruppers nomineringar, inte gagnar Jägareförbundet som helhet. Dessutom finns det individer som far illa.

Detta är en process som behöver utvecklas inom organisationen, med framför allt en tydligare förankringsprocess innan olika nomineringar offentliggörs.

Styrelsen har varit överens om prioritetsordningen i nomineringen av ledamöter, och huruvida ett formellt styrelsebeslut tagits om detta är mer en semantisk fråga.

För att inga tvivel ska finnas om hanteringen finns nu också ett formellt styrelsebeslut om prioritetsordning. I övrigt har styrelsens alla ledamöter fullt förtroende för hur den här frågan har hanterats internt i styrelsen.

 

Inga egna länsstolar

Frågan är också ställd om kretsarnas involvering i denna fråga. När det nu blivit offentligt att det finns flera kandidater har kretsarna bjudits in för att diskutera frågan och lämna sina synpunkter på styrelsens ställningstagande.

Avslutningsvis ser inte styrelsen i Jägareförbundet Värmland att det gagnar samarbetet inom länet att göra detta till ytterligare en stridsfråga inom egna led.

Den här frågan kommer inte att avgöras av Värmland, utan det är övriga län inom förbundet som avgör vilken av de nominerade som får majoritet.

I förbundsstyrelsen finns nio stolar som ska fyllas, inget län har någon egen stol. Det handlar alltså inte om att fylla en Värmlandsplats.

Att det nu visar sig att andra län väljer att nominera fler olika värmlänningar, är ett gott betyg till de som verkar inom Jägareförbundet Värmland.

 

Styrelsen Jägareförbundet Värmland

genom Andrée Brask, vice ordförande  

Delta i debatten

Skriv en insändare – högst 3 000 tecken inklusive mellanslag – och mejla den till
debatt@svenskjakt.se

Tänk på att uppge namn och adress, oavsett hur du signerar insändaren.

Svensk Jakt publicerar normalt sett inte debattinlägg som publicerats av andra tidningar.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.