fredag 2 juni

Prövningstillstånd beviljas

Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Holger Ellgaard

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd i överklagandet som rör Värmland, men inte i överklagandet som rör Örebro län.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd (

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas. – See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas. – See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan är om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt 58 § 1 jaktförordningen inte får överklagas.

Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå.

Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd

– See more at: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Provningstillstand-angaende-vargjakt/#sthash.4orq6xWO.dpuf

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat om prövningstillstånd och angett att den prejudikatintressanta frågan om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter varg kan tas upp till prövning av domstol, trots att det enligt jaktförordningen inte får överklagas.
Högsta förvaltningsdomstolen har inte funnit skäl att stoppa den jakt efter varg i Värmland som eventuellt kan återstå, skriver man i beslutet.
Vad gäller det likartade målet rörande licensjakt i Örebro län har Högsta förvaltningsdomstolen i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd.
Huvudregeln är att prövningstillstånd bara lämnas om Högsta förvaltningsdomstolens avgörande kan få betydelse som prejudikat, alltså ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas.

Nordulv överklagade med hjälp av SNF
Det var föreningen Nordulv som hade överklagat kammarrättens beslut att avvisa inhibition och tillåta jakt på varg. Överklagandet var även undertecknat av Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik.
Kammarrätten upphävde den 15 januari Förvaltningsrätten i Karlstads inhibition av vargjakten. Kammarrätten uttalade sig inte om själva jakten – bara om möjligheten att överklaga Naturvårdsverkets beslut. Rätten konstaterade att ett sådant beslut som Naturvårds­verket har fattat inte får överklagas.
Därför skulle det inte vara möjligt för Förvaltningsrätten i Karlstad att pröva det överklagande som domstolen fått in. Och det var inte heller möjligt för förvaltningsrätten att stoppa den licensjakt på varg som länsstyrelserna i Värmlands och Örebro län beslutat om och som Naturvårdsverket menar är riktig.
Förvaltningsrätten baserade inhibitionen på att den ansåg att det var tveksamt om jaktförordningens överklagandeförbud var förenligt med EU-rätten.

Vargjakten fortsätter
Licensjakten på varg fortgår i enlighet med kammarrättens beslut. Igår, tisdag, sköts den 24:e och sista vargen i Värmland. Men Jägareförbundet där vill fortsätta jakten, eftersom reviren inte tömts, vilket var målet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev