lördag 17 april

Jakt & prylar

Polisens trovärdighet urholkas allt mer

Under senare tid har det varit mycket diskussioner om polisens hantering av vapenärenden, framför allt beträffande handläggningstiden som är extremt lång i vissa distrikt.

Inget JO-beslut om vapenhantering innan sommaren. Foto: Mattias Lilja

JO-beslut om vapenlicenser dröjer

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors tog i mitten av oktober initiativ till att utreda polisens handläggningstider för vapenlicensärenden. Den 13 januari skulle Rikspolisstyrelsen ha svarat på JO:s frågor.

Nytt datasystem ska korta väntetider

Sedan början av januari har polisen ett nytt datasystem för bland annat handläggning av vapenlicenser – Vapen-PÄR. Men än går det inte att se någon förkortning av handläggningstiderna.

Gyttorp investerade 2011 i en toppmodern ammunitionsfabrik i Nora.

Norma köper delar av Gyttorp

Under onsdagen blev det klart att ammunitionstillverkaren Norma Precision AB förvärvar delar av både ammunitionstillverkaren Gyttorp Cartridge och försäljningsbolaget Gyttorp Jakt.

Anschütz 1727. Foto: Mattias Lilja

Anschütz 1727 – vapenpresentation

Anschütz klingar välbekant hos många. Nu lanserar man en rakrepeter i kaliber .17 HMR avsedd för jakt.

Fortfarande ingen licens efter fyra månader

På julafton är det fyra månader sedan Björn, jägare från Stockholm som Svensk Jakt tidigare skrivit om, lämnade in en licensansökan om ett jaktvapen.

I Sverige behövs inga skärpta regler för vapenförvaring. Men i de fall det behövs är det bättre att EU påverkar det enskilda medlemslandet än öppnar vapendirektivet, enligt EU-parlamentariker Christofer Fjellner (M). Foto: Jan Henricson

EU-politiker lugnare i vapendiskussion

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) är mindre orolig nu än tidigare för att EU-kommissionen förbereder stora förändringar av vapendirektivet.
– Det verkar som att kommissionen ska satsa på att bekämpa den illegala vapenhanteringen, och inte planerar några större förändringar av reglerna för legala vapenägare, säger Christofer Fjellner till Svensk Jakt.

Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna? Foto: Mattias Lilja, Montage: Daniel Sanchez

Lång väntan på vapenlicenser – vad gör förbundet?

Som Svensk Jakt vid upprepade tillfällen rapporterat är väntetiderna för handläggning av vapenlicensansökningar i många delar av landet orimligt långa. Värst är situationen i storstadslänen. Hur agerar Jägareförbundet för att polisen ska komma tillrätta med de långa väntetiderna?

Jaktskytteklubbarna i Jönköpings län föreläggs nu att inventera vad kommuner och länsstyrelse bedömer vara miljöfarlig verksamhet. Foto: Magnus Rydholm

Hårda miljökrav ställs på skjutbanor

Jaktskyttebanorna i Jönköpings län har fått eller kommer att få ett föreläggande från kommunerna där de beordras att inventera sin miljöfarliga verksamhet. För de som tvingas ta konsulter till hjälp betyder det en kostnad på tio tusentals kronor.

Miroku MK 70 Universal. Foto: Mattias Lilja

Miroku MK 70 Universal – vapenpresentation

Den japanska vapentillverkaren Miroku har alltid haft rykte om sig att tillverka hagelbockar av god kvalitet.

Hanläggningstiden för jaktvapenlicenser är fortsatt mycket lång i Stockholm. Foto: Mattias Lilja

Licensärende i långbänk

Den 24 augusti lämnade Björn, jägare från Stockholm, in en vapenlicensansökan på plats hos polisen på Kungsholmen. Han har fortfarande inte fått sin licens, drygt tre månader senare.

Vapenlicensros till Uppsalapolisen

Det tar månader av handläggning för att få en vapenlicens i delar av landet.
Men i Uppsala län verkar det fungera bättre.

Politikerundersökning: Hur ofta används legala vapen vid brott

Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) har gett Riksdagens Utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram siffror på i vilken utsträckning som legala vapen används vid brott runt om i Europa.

Snabbare vapenärenden i Västra Götaland

Handläggningstiderna för olika typer av vapenärenden har under en längre tid varit ett problem för såväl allmänheten som för Polismyndigheten i Västra Götaland. Med anledning av detta kommer Polismyndigheten att lägga om sin verksamhet. Målet är att ge allmänheten en högre servicenivå med såväl kortare handläggningstider som enklare ansökningsförfarande.

Misstänkt vapenbrott – storm i ett vattenglas

En 65-årig man från Svalöv lämnade in fyra jaktvapen från en avliden släkting. Ett av vapnen saknade svensk licens och en anmälan om vapenbrott upprättades.
– Det är bara en administrativ åtgärd. Mannen är inte misstänkt för något brott, säger Rickard Gartér, stationschef vid Svalövspolisen.

Sako 85 Grizzly. Foto: Mattias Lilja

Sako 85 Grizzly – vapenpresentation

Sako har kommit med ännu en variant i sin modell 85-serie. Man har valt att kalla nya modeller för björnnamn och nu har björn­familjen utökats med en grizzly.

EU-kommissionär Cecilia Malmström. Foto: Europeiska Unionen

Malmström: ”Resultaten inte representativa”

EU-kommissionär Cecilia Malmström svarar på kritiken från Jägareförbundet och Sportskytteförbundet.

TEST: Kikarsikten för smal budget

Premium

Svensk Jakt har tittat närmare på några av marknadens allroundsikten i den billigare kategorin. Inget av siktena håller topprestanda men för den som mest bara jagar på dagen kan de vara ett mer prisvärt alternativ.

”Legala vapen är inte problemet”

I en ledare i Svenska Dagbladet idag skriver Per Gudmundsson om vapenlagarna. Han slår fast att problemet är de illegala vapnen och tycker att polishögskolerektor Doris Högne Rydheims argument ”en dag kan tull och polis ha stoppat de illegala vapnen, och därför måste staten utplåna även de legala” är absurt.

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné. Foto: Martin Källberg

”Ett demokratiskt underskott”

Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné är kritisk till hur Cecilia Malmström använder statistiken för att argumentera för skärpta vapenlagar.
– Att fortsätta fråga tills man får rätt svar är inget annat än ett demokratiskt underskott, säger han.