måndag 25 september

Jakt & prylar

Jägareförbundet betonar medlemsnyttan

Ola Wälimaa, Jägareförbundets förbundsjurist, berättar att den nya vapenpolicyn, har ett tydligt medlemsfokus.

Medlemmen i centrum – det är tanken med Jägareförbundets nya vapenpolicy.
– Den stora förändringen är att vi i huvudsak bara yttrar oss i licensärenden om en medlem begär det, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.

Tidigare har Jägareförbundet haft en vapenpolicy som inneburit att polisen kunnat begära yttranden av förbundet i licensärenden som rört jaktvapen.
Men den nya policyn innebär att Jägareförbundet inte längre kommer att svara polisen i enskilda ärenden, utom när det gäller målskjutning, funktionshindrade eller andra speciella fall. Däremot kan förbundet komma att vara remissinstans i samband med att polisen eller Naturvårdsverket ändrar sina föreskrifter som rör vapen för jakt.

Informera polisen
Förbundsjuristen Ola Wälimaa kommer nu att kontakta polisens ansvariga i vapenfrågor för att informera om förbundets nya policy.
– Vi kommer alltså inte längre att svara polisen i enskilda ärenden, utom i vissa specialfall. Vi kommer i stort sett bara yttra oss för enskilda medlemmars räkning. Om en jägare som är medlem i Jägareförbundet hör av sig till oss och ber om hjälp med ett yttrande i ett licensärende så kommer vi att hjälpa till, förutsatt att det är ett jaktvapen som är jaktligt motiverat, säger Ola Wälimaa och fortsätter:
– Det som har varit trist förut är att när en jägare som varit medlem hos oss har lämnat in en licensansökan till polisen och så har polisen frågat vad vi tycker och så har vi sagt nej. Det är inte så konstigt varför medlemmen undrat varför vi hjälper polisen. Det är den problematiken vi velat komma ifrån med den nya policyn.

Yttrande om behov
Av de cirka 60 000 licensansökningar polisen hanterar varje år har Jägareförbundet tidigare lämnat ett yttrande i cirka 100 av fallen.
Ola Wälimaa uppmanar nu medlemmar som står i begrepp att skaffa licens på ett femte eller sjätte jaktvapen att höra av sig till förbundet om man vill ha ett yttrande över deras motivering. Det finns inga blanketter som underlättar i dessa fall.
– Framför allt bör man höra av sig om man ska söka licens på ett sjunde (eller flera) jaktvapen. Vi kan yttra oss över motiveringen av behovet av ett vapen utöver jaktvapengarderoben. Det är behovsfrågan vi ska uttala oss om. Vi kommer inte att yttra oss om enskilda vapenmodeller. Med andra ord kommer vi att bedöma behovet av ett visst jaktvapen och vilken typ av jaktvapen det rör sig om – inte vilken vapenmodell det är och hur det ser ut.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.