måndag 25 september

Jakt & prylar

Jägareförbundet ändrar sin vapenpolicy

Svenska Jägareförbundet har nu reviderat sin vapenpolicy. Foto: Lars-Henrik Andersson

Svenska Jägareförbundet kommer inte längre att vara remissinstans åt polisen i enskilda vapenärenden. Det framgår av den nya vapenpolicy som förbundsstyrelsen just antagit.

Jägareförbundet har fått mycket kritik för att ha haft synpunkter på lämpligheten av vissa vapen i jaktsammanhang. Det har varit en bedömningsfråga och vissa vapen hamnade i en gråzon där det inte var självklart om de var lämpliga eller olämpliga att jaga med.
I och med antagandet av den nya policyn kommer förbundet enbart att hjälpa medlemmar som behöver yttranden i vapenlicensfrågor.
Hittills har jaktvårdskonsulenterna i samråd med förbundets juridiska avdelning lämnat yttranden i enskilda fall. Det kommer inte längre att ske annat än om särskilda skäl finns, till exempel handikapp.

Den nya policyn lyder:
I Svenska Jägareförbundets (SJF) arbete ingår att verka för att jakt utövas effektivt och med iakttagande av höga etiska normer för att säkerställa samhällets acceptans. Det är viktigt att jägarna och framförallt våra medlemmar får tillgång till de vapen och tillbehör som är motiverade. Detta förutsätter en vapenlagstiftning med en rimlig balans mellan kontroll och frihet under ansvar.

Svenska Jägareförbundet ska därför verka för:
• Att jakt bedrivs med för jakt ändamålsenliga vapen.
• Att Polismyndigheten och Naturvårdsverket tar ansvar för frågan om lämpliga och godkända jaktvapen, efter samråd med jägarorganisationer och vapenhandeln.
• Att endast medlem i SJF eller till SJF ansluten förening kan begära yttrande hos SJF om behov av vapen. SJF yttrar sig därutöver i ärenden rörande lämpliga vapen för SJF:s målskytte och när särskilda skäl föreligger, exempelvis vid handikapp. I övrigt yttrar sig inte SJF i enskilda ärenden.
• Att vapenlagstiftningen moderniseras och uppdateras i syfte att åstadkomma en tydlig och ändamålsenlig reglering.

Den nya policyn antogs av förbundsstyrelsen den 12 februari och ersätter riktlinjerna från år 2012. Förbundet kommer att revidera policyn regelbundet.
På Jägareförbundets hemsida kommenterar styrelseledamoten Angelica Johansson den nya policyn:
– Vi har gått från en detaljreglerad policy till en övergripande. Vi anser att det är Naturvårdsverket och Polismyndigheten som ska ansvara för vilka vapentyper som ska vara godkända för jakt.

Förbundets mål

Svenska Jägareförbundet har i sin vapenpolicy även följande mål:

• Att vapengarderoben ska omfatta sex vapen utan behovsmotivering. För ytterligare vapen ska tillstånd beviljas om tillräckliga skäl finns.
• Att lösa pipor får innehas utan behovsmotivering alternativt att en garderob för lösa pipor med mera införs, inom vilken motivering inte krävs.
• Att instickspipor även för klass 1 ska kunna erhållas för jakt utan särskilda skäl.
• Att ljuddämpare inte ska kräva innehavstillstånd.
• Att halvautomatiska kulgevär ska få laddas med fem skott vid jakt efter björn.
• Att reglerna för förvaring av vapen på annat ställe än på folkbokföringsadressen, till exempel i samband med transport och förvaring hos annan, liberaliseras och förenklas.
• Att EU-vapenpasset erkänns fullt ut av svenska myndigheter.
• Att handläggningstiderna för tillståndsärenden rörande vapen förkortas och rutinerna förenklas så att medlemmar och andra jägare får skälig service.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.