Sex förslag till ändrat vapendirektiv

Ungdomar under 18 år på Naturbruksgymnasiernas jaktutbildningar ska även i fortsättningen få vapenlicens, om EU går på Sveriges linje i de fortsatta förhandlingarna om ett nytt vapendirektiv. Foto: Jan Henricson

När EU:s inrikesministrar i måndags diskuterade ett nytt vapendirektiv framfördes från svensk sida sex förslag till förändringar av det som tidigare kommit från EU-kommissionen. Det gäller bland annat slopande av tidsbegränsade vapenlicenser och obligatoriska läkarundersökningar.

Efter att ha inhämtat riksdagens synpunkter och tagit del av en omfattande kritik från såväl organisationer som myndigheter hade inrikesminister Anders Ygeman (S) med sig flera förslag till ändringar i det som tidigare presenterats av EU-kommissionen.
– Det rör sig om sex konkreta textförslag, som också fick mer eller mindre stöd från övriga medlemsländer, säger Johan Moström, politisk sakkunnig hos inrikesministern.

Sex punkter
• Undantag mot förbudet för helautomatiska vapen, med hänvisning till Sveriges nationella säkerhet och försvarsmaktens behov av att kunna utnyttja frivilligorganisationer i sin utbildningsverksamhet. Man hänvisar också till kulturarvet, det vill säga att risken för att någon ska stjäla en k-pist från ett museum är minimal.
• Undantag från 18-årsgränsen för dispens för vapenlicenser för att på det sättet kunna fortsätta att bedriva utbildning vid skidskyttegymnasier och naturbruksgymnasier.
• Undantag från obligatoriska läkarundersökning i samband med ansökan av licens.
• Undantag från tidsbegränsade, femåriga vapenlicenser.
• Tydligare definition av vilka halvautomatiska vapen som liknar helautomatiska.
• Ett förslag om att den svenska modellen, där vapen ska förvaras i godkända säkerhetsskåp, ska införas i övriga medlemsländer.

Många remissvar
– Den kritik som framförs mot att vi är passiva är ogrundad. Ingen annan medlemsstat har lagt så många och så konkreta förslag på textförbättringar som Sverige. På de allra flesta punkter där Sverige har lagt förslag har vi i större eller mindre utsträckning fått ett positivt bemötande från andra medlemsländer och från kommissionen, säger Johan Moström.
Han hänvisar också till förankringsprocessen som genomförts, med remissrundan som gav mer än 100 svar och överläggningar med justitieutskottet inför rådsmötet i måndags.
– Underhand har regeringen haft kontakt med andra medlemsstater och med kommissionen för att ytterligare förstärka den egna positionen. Regeringen har också tagit fram en så kallad raminstruktion som beretts gemensamt inom regeringskansliet och samordnats av statsrådsberedningen, säger Johan Moström.
Många har frågat efter ett nytt, reviderat förslag, från EU-kommissionen. Enligt Johan Moström kommer något sådant inte att läggas.

Flexibla lagar
– Det som nu händer är att ordförandeskapet leder arbetet i förhandlingar mellan medlemsstaterna för att senare lägga fram ett gemensamt förslag. Hur lång tid det tar innan ett sådant finns på bordet går inte att säga i dagsläget, säger Johan Moström.
Skrivningarna om undantag har enligt Johan Moström ingen särskild bäring på Sverige, utan ska gälla alla medlemsländer.
– Detta för att lagstiftningen ska vara flexibel. Det gäller till exempel 18-årsgränsen där vi för vår del vill kunna försäkra oss om att kunna driva utbildningar där skytte ingår även fortsättningsvis.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev