En majoritet i miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden till regeringen i frågor som rör Sveriges jägare. Foto: Ingemar Petetrsson, Melker Dahlstrand & Lars-Henrik Andersson

Utskottsmajoritet: Ge tillbaka det allmänna uppdraget till Jägareförbundet

Dra igång en ny jaktlagsutredning, ge tillbaka det allmänna uppdraget till Jägareförbundet och gör det enklare för funktionshindrade att jaga från motorfordon. Det är tre tillkännagivanden som kommer att riktas av riksdagen till regeringen eftersom det finns politisk majoritet för förslagen i miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet framhåller att Svenska Jägareförbundets arbete med det allmänna uppdraget har fungerat väl och har utförts på ett både effektivt och ansvarsfullt sätt. Förbundet anses av utskottet ha en ovärderlig kompetens och en hög trovärdighet.

Jägarnas pengar till jaktliga ändamål – men faran inte över

Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Jägareförbundet ska få tillbaka ansvaret för det allmänna uppdraget och att en återgång ska ske i dialog med berörda intressenter, inklusive EU-kommissionen. Utskottet framhåller vidare att  jakt- och viltvårdsuppdraget kan betraktas som unikt på grund av att det är jägarnas egna pengar som finansierar bidraget och därmed uppdraget.

Hård riksdagsdebatt om allmänna uppdraget

Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen, menar utskottet, och därmed tillstyrker man motioner och yrkanden från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

 

Ny jaktlagsutredning

Det finns även i politisk majoritet i utskottet för att dra igång en statlig utredning i syfte att se över jaktlagstiftningen. Utskottet påpekar att viltstammarna förändrats väsentligt sedan jaktlagen tillkom 1987 och att dagens stora tillgång på vilt medför nya utmaningar.

Utskottet påminner om att jaktlagen bygger på ett delat ansvar för viltvården mellan markägaren och jakträttsinnehavaren, att lokal och regional viltförvaltning är en utgångspunkt i dag, att frihet under ansvar och samarbeten mellan olika intressen är viktiga delar i dagens jaktlagstiftning samt att löshundsjakten är ett svenskt kulturarv som ska värnas.

Dessa principer ska värnas även i den kommande jaktlagsutredningen, anser majoriteten av miljö- och jordbruksutskottet, och detta ska riksdagen tillkännage för regeringen. Därmed tillstyrker utskottet motioner och yrkanden från Centerpartiet och Moderaterna.

 

Funktionshindrade jägare

Miljö- och jordbruksutskottet anser till sist att det nuvarande regelverket gör det onödigt komplicerat för funktionshindrade jägare som måste använda motordrivet fordon vid sin jakt.

Det kräver i de flesta fall dispenser från terrängkörningslagen och jaktförordningen. En dispens gäller för en jägare och för ett visst område.
Det här tycker inte miljö- och jordbruksutskottet är bra. Utskottet anser i stället att det vore önskvärt att en beviljad dispens gäller för jakt med motordrivet fordon i hela Sverige i minst fem år.
Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen, anser utskottet. Därmed tillstyrker utskottet en motion från Centerpartiet.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev