Verksamhetsledare Eva Kvist ser det som ett stort erkännande och riktar samtidigt kritik mot den historiebeskrivning som görs i både Girjasdomen och kommitténs promemorior. Bilden är ett montage. Foto: Lars-Henrik Andersson & privat

Tvärvändningen – minoritet tar plats i Renmarkskommittén: ”Vi har blivit negligerade”

Riksorganisationen Svenska Tornedalingars riksförbund – Tornionlaaksolaiset, STR-T, och föreningen Svenska Kväner – Lantalaiset, SK-LT, tar nu efter två års strid plats i Renmarkskommittén. Verksamhetsledare Eva Kvist ser det som ett stort erkännande och riktar samtidigt kritik mot den historiebeskrivning som görs i både Girjasdomen och kommitténs promemorior.

Allt sedan hösten 2020 har STR-T och lokalföreningen SK-LT som är företrädare för den meänkielitalande befolkningen tornedalingar, kväner och lantalaiset kämpat för att bli inkluderade i kommittéarbetet.

Kritiken växer mot utredningen av rennäringslagen: ”En skamfläck målad i nutid”

– Den nationella minoriteten tornedalingar kväner och lantalaiset har stark historisk och kulturell koppling till sakfrågan som behandlas i Renmarksutredningen men har i strid mot ramkonventionen om skydd för nationella minoriteten hållits utanför detta arbete, säger verksamhetsledare Eva Kvist vid STR-T.

”Historieförvanskning”

Hon skräder inte orden.

– Det handlar om att vi blivit osynliggjorda, inte bara av Renmarkskomittén utan även i Girjasdomen. Vi har blivit negligerade i den historiebeskrivning som gjorts där. Jag skulle vilja påstå att det till och med handlar om historieförvanskning, något som vi ser mycket allvarligt på, säger Eva Kvist.

”Måste få vara med”

Hon menar att regeringen är ålagd att värna den meänkielitalande minoritetens kultur och traditioner.

 

”Fram till nu har man i kommitténs arbete förminskat den här befolkningen och man har tagit bort vår existens i historiebeskrivningen.”
Eva Kvist

 

– När man nu ska stifta lagar som berör detta måste vi få vara med. Dessutom vill vi vara delaktiga i den historiebeskrivning som pågår nu. Vi har rätt till delaktighet. Vi är inte ute efter någon form av ensamrätt. Vi har samexisterat i de här områdena med både samer och övrig befolkning i hundratals år och det vill vi fortsätta göra, men då måste vi också få sitta i samma rum där dialogen förs. Fram till nu har man i kommitténs arbete förminskat den här befolkningen och man har tagit bort vår existens i historiebeskrivningen.

Delseger för minoritet

Eva Kvist menar att dagens besked att de STR-T blir del av sakkunniggruppen är en delseger för en minoritet som hon menar har varit osynlig i både kommitténs ögon och i media.

– Vi har haft svårt att nå ut i media, man har inte förstått eller velat förstå vår koppling till sakfrågan fullt ut, säger hon.

STR-T och Svenska Kväner – Lantalaiset lämnade i november 2022 in en skrivelse till Europarådet om ”…den allvarliga och konsekvensgivande uteslutningen av den meänkielitalande minoriteten i arbetet med översynen av rennäringslagen.”

Politisk oenighet om förslaget att ge samebyar rätt att upplåta jakt

Beslut påverkar förutsättningar

Eva Kvist berättar att den meänkielitalande minoriteten är starkt berörd av sakfrågan och sitter på både viktig kompetens och sakkunskap inom området.

Hon menar att rennäringslagens utformning påverkar minoritetens förutsättningar att bibehålla och utveckla sin kultur och sina traditioner. En översyn av rennäringslagen berör bland annat jakt, fiske och renskötsel.

Del 5: Ny forskning utmanar gamla sanningar

Tackade nej

Tidigare blev STR-T erbjuden plats i kommitténs expertgrupp, men tackade nej med motiveringen att det kändes som att bli inbjuden med en armbåge.

– Inbjudan att delta endast i expertgruppen ger inte minoriteten det inflytande och påverkansmöjlighet som är av betydelse för att minoritetens behov och rättigheter ska kunna tas i beaktande, säger Eva Kvist som ser inbjudan att nu ingå i sakkunniggruppen som ett stort erkännande.

– Inte minst att vi är starkt berörda av sakfrågan, slutar Eva Kvist.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev