Läs också Politisk oenighet om förslaget att ge samebyar rätt att upplåta jakt