Mycket tyder på att länsstyrelserna inte kommer att ändra det felaktiga beslutet om vargjakt och därmed öka tilldelningen till rätt nivå. Foto: Lars-Henrik Andersson

Tiden rinner ut: Osannolikt med ökad tilldelning till vargjakten

Förvaltningsdomstolen har ännu inte avgjort överklagandena av vinterns vargjakt. Tiden är knapp och med all sannolikhet kommer inte länsstyrelserna att ändra sina beslut och öka antalet vargar som kan fällas, trots att de tagits på felaktigt underlag. Något som Jägareförbundet har uppmärksammat.

På länsstyrelsen i Värmland säger vilthandläggare Magnus Nystrand att tidigare beslut med all sannolikhet inte kommer att ändras. Tiden räcker inte till.

– Juridiskt är vi förhindrade att ta ett nytt beslut efter den 1 oktober. Det skulle gå att ändra i tidigare beslut, men vi kommer förmodligen inte att hinna göra det heller. Dels har förvaltningsrätten inte avgjort överklagandena ännu, dels krävs det samråd med övriga länsstyrelser i förvaltningsområdet, dels är det kort tid kvar till att jakten inleds, förklarar Magnus Nystrand Länsstyrelsen i Värmlands inställning.

Man kan, enligt Magnus Nystrand, heller inte utesluta att även ett ändringsbeslut kan komma att överklagas till förvaltningsrätten. Något som skulle kunna hindra att vargjakten inleds den 2 januari.

 

Naturvårdsverket pudlar om vargberäkning: ”Jägareförbundet har rätt”

Avvaktar domstol

Joel Isensköld.

I Gävleborg är man inte lika konkret. Enhetschef Joel Isensköld, som Svensk Jakt varit i kontakt med via sms, vill inte ens spekulera om hans länsstyrelse har tid att ändra i beslutet nu när förvaltningsrättens utslag dröjer, och det endast är tre veckor kvar innan jakten ska börja.

– Det är ingen idé att spekulera. Vi avvaktar Förvaltningsrätten i Luleås besked, och när det eventuellt kommer hanterar vi det så skyndsamt som möjligt utifrån rådande förutsättningar, skriver Joel Isensköld.

 

Fyra veckor

På Förvaltningsrätten i Luleå har man inga besked om när avgöranden av överklagandena kommer. Enligt föredragande Mathias Gruvris har rätten från i tisdags fyra veckor på sig att meddela dom.

– Förhoppningen är att bara behöva använda en mindre del av fyraveckorsfristen. Några avgöranden kommer inte hinna meddelas denna vecka, skriver Mathias Gruvris i ett mejl till Svensk Jakt som också har ställt frågor om hur senfärdigheten rimmar med kravet på att ärenden som rör vargjakt ska behandlas skyndsamt.

I ett långt svarsmejl beskriver Mathias Gruvris målets omfattning. Det handlar om nio överklagande parter som lämnat inlagor till förvaltningsrätten så sent som 7 december. Rätten har 20–40 aktbilagor att hantera, vissa med omfattande material.

Förvaltningsrätten anser att man följer kravet på skyndsamhet som ställs i jaktförordningen.

 

Efter Jägareförbundets påpekande – forskare bekräftar större utrymme för vargjakt

Saknar förmåga

Mikael Samuelsson.

På Jägareförbundet ser ordföranden i rovdjursrådet Mikael Samuelsson att frågan nu har hamnat i den långbänk som man befarade från förbundets sida.

– Det här är en hantering som inte är direkt förtroendeskapande, för att uttrycka det milt. Inte nog med att länsstyrelsernas beslut om hur många vargar som kan fällas är fel. När vi uppmärksammar myndigheterna på vilka fel som begåtts har man av allt att döma inte förmåga eller vilja att ändra dem så det blir rätt, säger Mikael Samuelsson.

Detta har hänt

Efter att länsstyrelserna fattat sina beslut om vargjakt, där man kom fram till jakt på 24 djur i fyra län, uppmärksammade Svenska Jägareförbundet att forskarna som räknat på möjligt uttag använt sig av ett felaktigt underlag.

Enligt Jägareförbundet kan 60 vargar skjutas utan att vargstammens bevarandestatus äventyras. Något som man påpekade i en skrivelse till länsstyrelserna den 4:e november, då man också begärde att tidigare beslut skulle ändras.
Efter att ha fått nya direktiv kom vargforskarna vid SLU med ett nytt underlag. Genom att använda medeltillväxten för den senaste tioårsperioden, samtidigt som man bedömer risken att vargstammen hösten 2021 ska understiga 300 individer till högst tio procent, kan maximalt 55 individer tas ut genom jakt. Då ingår vargar som faller under skyddsjakt.
När Naturvårdsverket presenterade resultatet av forskarnas nya analys slog man samtidigt fast att det är länsstyrelserna som avgör om det nya underlaget är skäl att ändra tidigare beslut om licensjakt.

Eftersom beslutet har överklagats till förvaltningsrätten är länsstyrelserna förhindrade att göra några ändringar innan domstolen kommit med sitt utslag.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev