Jägareförbundet anser att länsstyrelserna ska ta nya snabba beslut och därmed höja tilldelningen inför vargjakten som snart inleds. Länsstyrelserna hävdar att de är förhindrade att göra detta. En långbänk hotar alltså. Foto: Lars-Henrik Andersson

Korrigering av fel vargjaktbeslut dröjer

Jägareförbundet anser att länsstyrelserna kan ändra det felaktiga beslutet om vinterns vargjakt omgående. Länsstyrelserna hävdar att de är förhindrade att göra det, så länge inte det överklagade beslutet är avgjort i förvaltningsrätten.

Det är krångligt, och det börjar brinna i knutarna. Den 2 januari inleds vargjakten, och om Svenska Jägareförbundets påpekade fel i beräkningarna för omfattningen av jakten ska korrigeras i tid får det inte dröja allt för länge.
Bakgrunden är att tidigare beslut om jakt på 24 vargar i fyra län togs på felaktig grund.
Naturvårdsverket erkände sitt misstag, och vargforskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet har därefter gjort nya beräkningar som innebär att fler vargar kan fällas vid vinterns jakt.

Inga beslut om ny vargjakt innan Förvaltningsrätten sagt sitt

Höjd tilldelning möjlig

Enligt Jägareförbundet, som baserar sina beräkningar på ett korrekt underlag, kan 60 vargar skjutas utan att vargstammens bevarandestatus äventyras.
Forskarna har genom att använda medeltillväxten för den senaste tioårsperioden, samtidigt som man bedömer risken att vargstammen hösten 2021 ska understiga 300 individer till högst tio procent, sagt att man kan ta ut maximalt 55 individer. Då ingår vargar som faller under skyddsjakt.
Men detta ger ändå möjlighet för länsstyrelserna att höja tilldelningen.
När Naturvårdsverket i slutet av förra veckan presenterade resultatet av forskarnas nya analys slog man samtidigt fast att det är länsstyrelserna som avgör om det nya underlaget är skäl att ändra tidigare beslut om licensjakt.

 

Kritik från förbundet

När Jägareförbundet uppmärksammade länsstyrelserna på att beslutsunderlaget varit felaktigt begärde man samtidigt att beslutet skulle omprövas. Istället valde länsstyrelserna att behandla det som ett överklagande som skickades vidare till Förvaltningsrätten i Luleå.
Något som har kritiserats av Mikael Samuelsson som är ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.
– Det är märkligt att länsstyrelserna inte fattar ett nytt beslut direkt, utan väntar på förvaltningsrättens avgörande på de överklaganden som gjorts, säger han till förbundets hemsida.
Förbundet anser att eftersom länsstyrelsernas beslutsunderlag varit uppenbart felaktigt, kan man snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon part fatta ett nytt och korrekt beslut.

Efter Jägareförbundets påpekande – forskare bekräftar större utrymme för vargjakt

Jurister engagerade

Det senare är en hänvisning till Förvaltningslagen där det i paragraf 38 sägs att en myndighet ska ändra sitt beslut ”som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.”
På länsstyrelserna delar man inte Jägareförbundets syn på saken. Svensk Jakt har ställt frågor till ansvariga vilthandläggare och fått svar från Gävleborg och Västmanland, som har engagerat jurister för att reda ut vad som gäller.
– Det är bland annat det faktum att det är flera parter som överklagat samma ärende tidigare, och att dessa ärenden har lämnats vidare till högre instans, som styr processen i aktuellt läge, säger Joel Isensköld som är enhetschef på länsstyrelsen i Gävleborg.

Jägareförbundet överklagar vargbeslut: ”Naturvårdsverket har gjort fel”

Hinder mot korrigering

Det är alltså överklaganden av det förra beslutet, som bland annat gjorts av rovdjursvärnare som vill stoppa jakten, som nu hindrar länsstyrelserna att snabbt ta ett nytt korrekt beslut.
I mejl till Svensk Jakt skriver länsstyrelserna med hänvisning till paragraf 39 i förvaltningslagen:
”Det nu aktuella beslutet om licensjakt har tidigare överklagats av flera parter och beslutets ärende har därför sedan tidigare överlämnats till den högre instans som ska pröva överklagandet. Länsstyrelsen är därför enligt 39 § förvaltningslagen förhindrad att ompröva beslutet så länge beslutet ligger för överprövning i högre instans. Bakgrunden till att denna undantagsregel mot omprövningar infördes var enligt förarbetena bland annat för att olägenheter i form av motstridiga avgöranden med mera, annars kan uppstå.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev