Rättviks jaktvårdskrets är mycket kritisk till Naturvårdsverket planer att centralisera viltförvaltningen. Därför har föreningen skrivit till ledamöterna på Dalabänken i Riksdagen. Foto: Kjell-Erik Moseid & Mostphotos

Striden om jägarnas pengar: Dalauppror mot Naturvårdsverket och regeringen

Det pyr av missnöje i jägarleden i Dalarna. Rättviks jaktvårdskrets går nu i spetsen för ett modernt Dalauppror och riktar skarp kritik mot regeringen och Naturvårdsverket. Det handlar om jägarnas pengar och allmänna uppdraget.

Som Svensk Jakt kunde avslöja för en vecka sedan vill Naturvårdsverket kapa åt sig stora delar av viltförvaltningen och begär därför mer pengar. Detta i spåren av att regeringen den 7 januari tog ett historiskt beslut och skrotade allmänna uppdraget.

Dyrare och centralstyrt när Naturvårdsverket tar över viltförvaltningen

Det drygt 80-åriga handslaget mellan Jägareförbundet och staten kastades i papperskorgen. I stället vecklade regeringen ut ett annat kontrakt och erbjöd Jägareförbundet ett flerårigt organisationsbidrag.

Regeringsbeslut: Delar av Jägareförbundets verksamhet ska upphandlas

Delarna viltövervakning, klövviltförvaltning och trafikeftersök, som i runda slängar kostar drygt 17 miljoner kronor, vill regeringen upphandla. Dessa delar sköts i dag av Jägareförbundet och landets jägare och betalas via Viltvårdsfonden (där intäkterna från statliga jaktkortet hamnar).

 

La ner ärendet

Regeringen skyllde på att EU ställt krav på upphandling. Dock visar dokument Svensk Jakt tagit del av att så inte är fallet. EU la ner ärendet.

Regeringen skyller upphandlingen av jägarnas pengar på EU: ”Det är en bluff”

I beslutet den 7 januari gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att sköta och administrera upphandlingen och komma med förslag på vilka förändringar som måste till för att regeringens beslut ska gå i lås.

För en vecka kom svaret från Naturvårdsverket som fick Jägareförbundets ledning att gå i taket av ilska.

Myndigheten vill centralisera stora delar av viltförvaltningen, till högre kostnad mot i dag. Och nu pyr det av ilska även ute bland jägare i landet.

 

Från folkrörelse till myndighet

Anders Gravsjö.

Rättviks jaktvårdskrets har nu gjort ett uttalande och en skrivelse till alla riksdagsledamöter från Dalarna.

– Vi reagerar starkt och med oro på Naturvårdsverkets förslag till författningsförändringar. Vi ser med stor oro på hur jägarnas inbetalade medel används i Viltvårdsfonden i framtiden och att stora delar av viltförvaltningen flyttas från en av landets största folkrörelser, som Svenska Jägareförbundet är, till en statlig myndighet som helt saknar förtroende i den svenska jägarkåren, säger Anders Gravsjö, ordförande i Rättviks jaktvårdskrets.

 

Skriver till riksdagsledamöter

Jägarna i Rättvik anser att Naturvårdsverkets förslag är ett slag mot det ideella arbete jägarna lägger ner på viltförvaltningen.

Nu sätter Rättviks jaktvårdskrets sin förhoppning till att riksdagsledamöter agerar. Därför har föreningen skrivit till ledamöterna på Dalabänken i riksdagen.

Bengt Stor.

– Vår förhoppning är att de inser allvaret i situationen, när vi i Dalarna har en mycket stor ideell verksamhet, som är nödvändig för att få förvaltningen att fungera. Naturvårdsverkets förslag hotar att rasera den ideella verksamheten med stora konsekvenser som följd. Inte bara för oss jägare utan framför allt för viltstammarna. Ett slag mot det ideella engagemanget skulle omöjliggöra den framgångsrika förvaltningen av Sveriges viltstammar som vi känner den idag, säger Anders Gravsjö och Bengt Stor, styrelseledamot i Rättviks jaktvårdskrets.

 

”Ett slag mot det ideella engagemanget skulle omöjliggöra den framgångsrika förvaltningen av Sveriges viltstammar som vi känner den idag”
– Anders Gravsjö och Bengt Stor

 

– Det allmänna uppdraget har inte kostat skattebetalarna en enda krona eftersom det finansieras genom jägarnas egna inbetalda medel via det statliga jaktkortet. Nu föreslår Naturvårdsverket, utan förbehåll, att det är myndigheten som ska överta hela uppdraget, men det kommer att kosta, säger Anders Gravsjö och Bengt Stor.

 

Jägarna ut genom bakdörren

I skrivelsen till riksdagsledamöterna skriver de:

”Det kommer att kosta så pass mycket att de inbetalade medel som jägarna bistår med, trots en 33-procentig höjning av avgiften för det statliga jaktkortet, inte kommer att räcka till. Man äskar ytterligare medel. De som tidigare utfört uppdraget, de med kompetens, kunskap och materiella resurser – jägarna – avfärdas ut genom bakdörren. De som tidigare utfört uppdraget, till ingen kostnad alls, är inte längre önskvärda.”

 

Viltmyndighet

Samtidigt reagerar också Rättviks jaktvårdskrets över de uttalanden som landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) gjorde i en intervju med Svensk Jakt 13 januari om allmänna uppdraget och där hon pratar om att en eventuell viltmyndighet skulle bekostas av Viltvårdsfonden.

Landsbygdsministern: Ingen ny viltmyndighet om Jägareförbundet ska ha en särställning

”Vilka andra myndigheter har bekostats av en intressegrupp som jägarna? Bildandet av en myndighet ska bekostas av allmänna medel, inte av en fond som är satt att förvalta och värna om det vilda djurlivet! Det är således inte svårt att räkna ut att Viltvårdsfonden får stå för fiolerna  även när Naturvårdsverket äskar mer medel för att finansiera detta nya byråkratiska uppdrag man åtagit sig. Vi i Rättviks jaktvårdskrets ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen.”

 

Påverkar partier

De hoppas nu att riksdagsledamöterna påverkar sina respektive partier så att Jägareförbundet även i fortsättningen får förtroendet att förvalta det allmänna uppdraget.

– Den viltförvaltning Svenska Jägareförbundet administrerat sedan 1938 har gett resultat. Vi vill utan att överdriva påstå att det varit ett lyckat arbete, säger de båda Rättviksjägarna.

 

Finns ingen viltförvaltning

Anders Gravsjö och Bengt Stor menar att man med skrivelsen hoppas att riksdagsledamöterna ska hjälpa till att rädda den ”ideella rörelsen som möjliggör en framgångsrik viltförvaltning.”

– Utan dessa ideella krafter finns ingen viltförvaltning kvar att administrera.

 

Läs även

Rättviksjägarna hoppas att fler kretsar ställer krav på riksdagspolitiker

Ledamöterna på Dalabänken

De riksdagsledamöter som i dag sitter på Dalabänken är: Lars Adaktusson (KD), Carl-Oskar Bohlin (M), Patrik Engström (S), Roza Güclü Hedin (S), Peter Helander (C), Mats Nordberg (SD), Magnus Persson (SD), Daniel Riazat (V), Maria Strömkvist (S), Ann-Britt Åsebol (M).

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev