Mikael Lundberg, skogsvårdschef vid Sveaskog, nämner omfattande och återkommande betesskador som orsak till att det statliga skogsbolaget nu vill skyddsjaga 50 älgar i Lyckseleområdet, helst med hjälp av helikopter. Foto: Lars Nilsson

Statliga Sveaskog vill skyddsjaga 50 älgar från helikopter i Lycksele

I Norrbotten fick Sveaskog avslag på sin ansökan om att få skyddsjaga älg.
Nu ansöker det statliga skogsbolaget om att få skyddsjaga 50 älgar i Lycksele.

Sveaskog vill skyddsjaga 50 älgar i Lycksele och anger som orsak omfattande och återkommande betesskador av älg inom vinterkoncentrationsområden.
Skogsbolagen Sveaskog, SCA och Holmen, anser att nuvarande viltförvaltningssystem inte klarar av att hantera vandringsälg. Bolagen menar att jakttiden på älg kan vara slut innan älgarna vandrar till vinterbetesområden. Vidare skriver Sveaskog i ett pressmeddelande att jakttiden, och ett lågt jakttryck i slutet av jaktsäsongen, inte lyckas hålla betesskadorna på en acceptabel nivå.

 

Annan benämning på skyddsjakt

Statliga Sveaskog vill heller inte använda sig av begreppet skyddsjakt utan använder konsekvent benämningen skyddsavskjutning i pressmeddelandet.
– Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid. Detta leder till att många av våra ungskogar aldrig tillåts växa upp och kunna bidra till den gröna omställningen. Detta är också ett stort ekonomiskt problem för många skogsägare och för hela det svenska samhället som är beroende av råvara samt intäkter från skogsbruket, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.
I pressmeddelandet har även företrädare för SCA och Holmen uttalat sig och som håller med Sveaskog om att betestrycket är högt.

 

Länsstyrelsen avgör

Sveaskogs ansökan handlar om att få skyddsjaga 50 älgar inom ett 2.750 hektar stort område inom Lycksele kommun.
– Helikopter används vid skyddsavskjutning av annat vilt, till exempel när björn orsakar skador för rennäringen. Vi anser att samma metoder ska användas för att förhindra allvarlig skada på skogen som används för att värna rennäringens värden samt att älg och björn bör hanteras likvärdigt, säger Mikael Lundberg.
Nu är det upp till länsstyrelsen i Västerbotten att ta ställning till Sveaskogs ansökan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev