Polisens skyddsombud i Region väst larmar om att Polisen inte anser sig ha något arbetsmiljöansvar för eftersöksjägarna. Foto: Privat & Martin Källberg

Skyddsombudet slår larm – Polisen tar inget arbetsmiljöansvar för eftersöksjägare

Premium

Trafikeftersöksjägarna genomför arbetet åt Polismyndigheten på eget bevåg. Det hävdar Robert Tkalcic som är skyddsombud vid Polisen. Jägare tycks dock vara omedvetna om detta – och därför slår han nu larm.

Året är 2011. En trafikeftersöksjägare skickas av Polisen ut på ett uppdrag utanför Jönköping. Hon körs på av ett fordon och avlider. Arbetsmiljöverket utreder olyckan och slår fast att Polismyndigheten är ansvarig för arbetsmiljön.

Några år senare, 2017, skickar Polisen ut en annan trafikeftersöksjägare i Örebro län. Det påkörda vildsvinet attackerar honom och skadorna i låret blir allvarliga. Mannen förs till sjukhus med ambulans.

 

Ny tolkning

Men den här gången kommer Arbetsmiljöverket fram till att Polisen inte har något arbetsmiljöansvar för eftersöksjägarna.

– Jag tänkte att det inte kan stämma. Vi har ett dödsfall där man gör en ordentlig utredning och kommer fram till ett antal kriterier som får Arbetsmiljöverket att landa i att Polisen har ett arbetsmiljöansvar, säger Robert Tkalcic som är huvudskyddsombud i Polisens region Väst.

– Och vid ett mycket enklare fall, även om det hade kunnat sluta illa, landar Arbetsmiljöverket i det motsatta. Då får jag inte ihop det. Lagen har ju inte ändrats, så vad är det som gör att Polismyndigheten plötsligt inte har något arbetsmiljöansvar?

Inget arbetsmiljöansvar eller försäkringar – ordförande svarar på eftersökskritik

Inte anställda av staten

Det var under ett arbete om att bedöma hot- och våldssituationer mot polisens personal som Robert Tkalcic ansåg att eftersöksjägarna skulle räknas med – men fick nej av myndigheten.

– Det skulle vi inte göra eftersom vi inte har något arbetsmiljöansvar för dem, och då ska de heller inte riskbedömas.

Händelsen fick Robert Tkalcic att reagera och han tog kontakt med såväl Arbetsmiljöverket som de egna juristerna. Svaren från de båda myndigheterna fick honom att slå larm.

– I princip säger man att om en jägare blir påkörd och dör så kan inte Polismyndigheten hållas ansvarig. Det tror jag ändå känns så där för eftersöksjägarna.

Polisen hotas av vite efter vildsvinsolycka

 

Inget arbetsmiljöansvar

Enligt Robert Tkalcic menar Arbetsmiljöverket att det inte är möjligt att säga om något arbetsmiljöansvar föreligger. Det får bedömas från fall till fall. Däremot drar Polismyndighetens jurister generella slutsatser och anser att Arbetsmiljöverkets utredningsresultat vid ett tillfälle omfattar samtliga fall.

– 2011 kom man fram till att vi har ett arbetsmiljöansvar. När det sedan prövas igen så säger man att det inte finns något anställningsförhållande och därför inte kan råda arbetsmiljöansvar, säger Robert Tkalcic som menar att Polismyndigheten enbart utgår från den senaste utredningen.

I ett internt meddelande beskriver en av Polismyndighetens egna jurister hur de tolkar arbetsmiljöansvaret. Med många för- och motargument landar resonemanget slutligen i att det inte bör råda något anställningsförhållande för inhyrd personal – och således inte heller arbetsmiljöansvar.

”Mot bakgrund av det anförda får övervägande skäl anses tala för att eftersökarna inte är att betrakta som arbetstagare även om det i och för sig åligger Polisen att tillse att eftersök utförs när så krävs.”, skriver juristen.

 

Vad betyder det här för eftersöksjägaren?

Robert Tkalcic. Foto: Privat

– Arbetsmiljöarbetet handlar också om att ständigt utveckla samt förbättra arbetsmiljön och minimera risker för olycksfall. Det i sin tur leder till att åtgärder vidtas vid särskilt riskfyllda arbetsmoment, som exempelvis högre krav på skydd för eftersöksjägare som arbetar vid väg.

Vidare framhåller Robert Tkalcic att vägar i större utsträckning än i dag skulle behöva stängas av under pågående eftersöksarbete. Alternativt skulle Polismyndigheten eller Trafikverket assistera på plats för att underlätta trafiksituationen och minska riskerna för olyckor.

Men allt arbete kring säkerhetshöjande åtgärder uteblir då ingen annan än eftersöksjägaren själv ansvarar för arbetsuppgiften och arbetsmiljön, anser Robert Tkalcic.

– Man lägger över ansvaret på eftersöksjägarna. De får någon utbildning, varselväst och någon varningslampa. Men det hjälper föga när det är halt, dåligt sikt och mörkt, säger han.

 

Uppdrag på eget bevåg

Summa summarum av hans resonemang är att trafikeftersöken i mångt och mycket genomförs på eget bevåg av jägarna – om inte Arbetsmiljöverket vid en eventuell olycka ändrar sig ännu en gång.

 

Skulle du själv ge dig ut under de här förutsättningarna om du var eftersöksjägare?
– Nej. Det skulle jag aldrig göra, kan jag säga.

 

Varför?
– Riskerna är för stora, svarar Robert Tkalcic snabbt på frågan.

 

Det finns mängder av viltspårchampions som aldrig skulle duga i ett riktigt eftersök, anser insändarskribenten Foto: Torbjörn Lektell

Robert Tkalcic tror att många eftersöksjägare är ovetande om Polisens inställning till arbetsmiljöansvaret. Foto: Torbjörn Lektell

Riskerar avhopp

Men hade polisen, den myndighet han själv arbetar för, tagit ett arbetsmiljöansvar hade han känt annorlunda.

– Då hade jag mer kunnat förlita mig på att den som skickat ut mig vidtagit åtgärder och gjort en bedömning av vägavsnittet, trafiksituationen eller något annat. Då hade jag känt att jag hade en annan typ av trygghet.

Enligt Robert Tkalcic tycks inte eftersöksjägarna ha informerats om Polismyndighetens och Arbetsmiljöverkets tolkning av arbetsmiljöansvaret. Att det nu blir känt tror han kan få jägare att lämna sina uppdrag.

– Ja, det tror jag faktiskt. Jag ser en risk för det, att det här blir droppen. När man förstår vad det innebär att ingen tar arbetsmiljöansvar är frågan om jägarna vill fortsätta ta riskerna.

 

Viktigt arbete

Robert Tkalcic avslutar med att påpeka hur viktiga eftersöksjägarna är för Polismyndighetens verksamhet.

– Jag har själv genom åren varit i kontakt med många eftersöksjägare och skickat ut dem på uppdrag. Vi är oerhört tacksamma för dem och deras engagemang. Uppdraget kan vara slitsamt då eftersöksjägare i de flesta fall kombinerar uppgiften med ett vanligt arbetsliv. De stiger upp mitt i natten, i ur och skur, för att vara oss behjälpliga och för att minska djurs lidande. I flera fall är de också först ute på plats och kan lugna och hjälpa uppskakade trafikanter. De utför en oerhört viktig arbetsuppgift och förtjänar att vara trygga i den, så långt det är möjligt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev