EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S). Foto: EU-parlamentet

Skilda (S)-åsikter i blyhagelfrågan

Premium

I juli 2020 kallade de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Johan Danielsson och Erik Bergkvist förslaget om utökat blyhagelförbud i våtmarker för ”ett dråpslag mot Sveriges jägare”.
Tre månader senare röstade Socialdemokraterna, genom Jytte Guteland, ja till förslaget i parlamentets miljöutskott.

Fem svenska EU-parlamentariker deltog i omröstningen om utökat blyhagelförbund i våtmarker i miljöutskottet.

Tre röstade för förslaget: Jytte Guteland (S), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V).

Två röstade emot: Jessica Polfjärd (M) och Fredrick Federley (C).

 

(S)-ledamöter: ”Ett dråpslag”

I juli uttryckte två av Jytte Gutelands partikamrater i EU-parlamentet, socialdemokraterna Johan Danielsson och Erik Bergkvist, skarp kritik mot EU-kommissionens förslag.

S-politiker kritiska till förslag om blyförbud

”Sverige har redan ett förbud men förslagets definition av våtmark kommer i praktiken innebära ett totalförbud med extremt kort varsel. Detta då en så betydande del av Sverige skulle betecknas som våtmark,” skrev Johan Danielsson och Erik Bergkvist då, och slog även fast:

”Kommissionens förslag om utfasning av bly har ett gott uppsåt men är ett dråpslag mot Sveriges jägare.”

 

S-nej blev S-ja

Tre månader senare röstade Jytte Guteland ja till förslaget. Svensk Jakt har under torsdagen, efter miljöutskottets beslut, sökt Jytte Guteland för en intervju. Enligt Gutelands presskontakt fanns dock inte tid i hennes schema. Det gick däremot bra att ställa frågor skriftligen, via mejl.

Svensk Jakt ställde därför följande fyra frågor till Jytte Guteland:

 

• I juli kallade de svenska socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Johan Danielsson och Erik Bergkvist det här förslaget för ”ett dråpslag mot Sveriges jägare”. Varför utdelar nu Socialdemokraterna själva – genom dig – detta dråpslag mot Sveriges jägare?

 

På vilket sätt motiveras det att man i den här frågan frångår oskuldspresumtionen, alltså en rättsprincip som är grundläggande i alla rättsstater?

 

Vad är det som hindrar att man inför det här utökade blyförbudet, i och i anslutning till våtmarker, utan att tumma på grundläggande rättsprinciper?

 

• Förslaget innebär att en jägare som under jakt passerar en bäck och har blyhagelammunition i ryggsäcken nu måste bevisa att han eller hon inte tänkt använda denna ammunition för våtmarksjakt. Alltså: ”Skyldig tills motsatsen bevisas”. Vad är anledningen till att just gruppen jägare – i Europa tio miljoner människor – gjort sig förtjänt av behandlas på det här sättet?

 

”Miljölinjen” vägde tyngst

I ett mejlsvar till Svensk Jakt lämnar Jytte Guteland endast följande kommentar på ovanstående fyra frågor:

”Frågan om blyhagel är omdebatterad och det finns många åsikter också inom olika partigrupper. Jag landade i beslutet att rösta ja till EU-kommissionens förslag idag då jag som gruppledare i miljöutskottet företräder den miljölinje som påtalar hur stora skador blyhagel har för miljön och den biologiska mångfalden. Vi vet ju att bly har stor påverkan på fågellivet och hälsa.

Jag välkomnar dock att kommissionen öppnar upp för ökat inflytande för nationella myndigheter och nationell vägledning i frågan, givet att förhållandena ser olika ut i EU-länderna.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev