Det blev tummen ner till blyhagel i våtmarker när EU:s miljöutskott röstade om frågan under torsdagen. Foto: Jan Henricson / Fred Marvaux

”Dagens beslut ökar polariseringen mellan stad och land inom EU”

Premium

EU-parlamentets miljöutskott röstade på torsdagen ja till förslaget om utökat blyhagelförbud i och i anslutning till våtmarker.

Torbjörn Larsson.

Torbjörn Larsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet och den europeiska jägarfederationen FACE, skräder inte orden:
– Man har blandat ihop blyfrågan med mänskliga rättigheter och tummar på viktiga rättsprinciper.

På torsdagen behandlades frågan om utökat blyhagelförbud vid våtmarker av EU-parlamentets miljöutskott. Omröstningen i utskottet blev jämn, men utmynnade i att förslaget antogs med röstsiffrorna 42–33. Fyra ledamöter avstod från att rösta.

 

Försökte stoppa beslutet

Den europeiska jägarfederationen FACE, där Svenska Jägareförbundet ingår, har under den senaste tiden arbetat intensivt för att försöka stoppa beslutet. FACE motsätter sig inte utfasning av blyhagel från våtmarker, men har argumenterat för att sådan utfasning redan genomförts i 23 av medlemsstaterna.

Federley (C): ”Förslaget inte förankrat i verkligheten”

FACE har också framhållit att de orimliga konsekvenserna för jägarna om EU-kommissionens förslag genomförs rakt av.

Den huvudsakliga kritiken från FACE mot förslaget kan sammanfattas i två punkter:

• Den vaga och flytande definitionen av en våtmark, som inkluderar små och tillfälliga vattenpölar och torvmarker utan synligt vatten, samt buffertzoner på 100 meter runt dessa.

• Den omvända bevisbördan för jägare som föreslagits vad gäller förbundet att inneha blyhagelpatroner, vilket strider mot oskyldighetspresumtionen.

 

Upprörd ordförande

Torbjörn Larsson är upprörd över att EU-parlamentets miljöutskott röstat för ett införande av omvänd bevisbörda.

– De politiker som röstat ja till det här förslaget har också röstat för att gå emot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen. Det är den allra sämsta delen av EU vi ser här. Med det här beslutet gör man tio miljoner europeiska medborgare kriminella, säger Torbjörn Larsson.

Skilda (S)-åsikter i blyhagelfrågan

Han menar att frågan inte handlar om bly eller blyets farlighet.

– Kommissionen blandar ihop frågan om bly med frågan om mänskliga rättigheter och en viktig rättsprincip: att alla ska betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisas. I det här fallet vänder man nu på saken, vilket innebär att en jägare som har med sig blyhagelammunition i eller omkring en våtmark har bevisbördan för att han eller hon inte tänkte använda denna ammunition för våtmarksjakt.

– Införandet av omvänd bevisbörda bryter mot oskyldighetspresumtionen, principen att man är oskyldig till en domstol har avkunnat dom. Det här strider mot såväl Sveriges grundlag som EU-rätten och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, säger Torbjörn Larsson.

 

En ljuspunkt

Det finns dock en ljuspunkt i torsdagens besked från Bryssel. I debatten som föregick beslutet har EU-kommissionen öppnat dörren för ett visst mått av nationellt självbestämmande i ärendet.

På en fråga från den finske EU-parlamentarikern Teuvo Hakkarainen svarade kommissionen att EU-medlemsländerna ser olika ut, sett till aspekter som geografi, klimat och typer av terräng. Vidare svarade kommissionen att nationella myndigheter kan utfärda vägledning till jägare om hur definitionen av våtmarker och deras buffertzoner, som det anges i förslaget, ska tolkas med hänsyn taget till proportionalitetsprincipen. Denna princip innebär att det ska råda balans mellan mål och medel.

 

Bäst lämpade

Kommissionen klargjorde också att nationella myndigheter är bäst lämpade att avgöra hur det här förslaget, som nu alltså ser ut att bli verklighet, ska tillämpas i respektive medlemsstat.

– Det är positivt att man ändrar sig på den här punkten, det är en uppmjukning av den tidigare hållningen, och den öppnar för att vi i Sverige – svenska myndigheter – får rätt att besluta om detta.

Dagens beslut är ändå en ”game changer”, enligt Torbjörn Larsson.

– Det här innebär att man skruvar upp konflikten mellan stad och land. Avståndet till makten i Bryssel blir ännu längre för landsbygdsbor inte bara i Sverige, utan i hela EU. Dagens beslut bidrar till en ökad polarisering, när man tummar på rättssäkerheten på det sätt som nu är fallet, säger Torbjörn Larsson.

Tre av de fem svenska ledamöterna i EU-parlamentets miljöutskott röstade för kommissionens förslag: Jytte Guteland (S), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V).

 

Till parlamentet

Förslaget går nu vidare till EU-parlamentet, men efter torsdagens beslut i miljöutskottet är det osannolikt att parlamentet kommer fram till något annat än att anta förslaget.

Därefter fattas det slutliga beslutet av medlemsstaterna i ministerrådet. Inte heller där är det sannolikt att utfallet kommer att bli något annat än det som parlamentets miljöutskott nu fattat.

Om parlamentet och ministerrådet går på samma linje som miljöutskottet, kommer medlemsstaterna att ha 24 månader på sig att implementera de nya reglerna.

Den medlemsstat som beslutar att helt förbjuda användning, försäljning och innehav av blyhagelammunition, har 36 månader på sig att genomföra det förbudet.

 

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev