I Sverige är det sedan många år förbjudet att jaga med blyhagel i våtmarker, för att genom det skydda änder från att plocka i sig blyhagel. Foto: Martin Källberg

Regeringen har chansen att hjälpa jägarna

Premium

Kommer regeringen att utnyttja EU-domstolens och EU-kommissionens uttalande om hur blyhagelförordningen ska tolkas, för att mildra de negativa effekter förordningen får på den svenska jakten? Från regeringen är svaret på frågan att ärendet bereds i Regeringskansliet.

I slutet av januari berättade Svensk Jakt om ett utslag i EU-domstolen där man slog fast att EU-kommissionen ger möjlighet till nationella tolkningar av begreppet våtmark.

EU-dom: Syftet med blyförbud ska avgöra vad som är våtmark

Förordningens syfte, att andfåglar inte ska riskera att plocka i sig bly, är det som avgör definitionen av våtmark i sammanhanget. Inte Ramsarkonventionen där varje vatten, naturligt eller anlagt, tillfälligt eller permanent, är en våtmark.

En definition som gör att det finns våtmarker överallt i Sverige, och som gör det i praktiken omöjligt att jaga med blyhagel, och som innebär att jägare som anträffas med blyhagel i fickan inom 100 meter från ett sådant vatten begår ett miljöbrott.

Egna tolkningar

EU ger med andra ord medlemsländerna utrymme till egna tolkningar av begreppet våtmark, så länge de inte står i strid med själva meningen med lagen – att skydda andfåglar och predatorer som äter dem – från att drabbas av blyförgiftning.

Regeringen gör inget för att rädda jakten

Jägareförbundet har vid flera tillfällen hävdat att EU-kommissionen uttalat just det, att blyhagelförordningen ska följas utifrån dess syfte, i stället för dess absoluta bokstav. Något som tillbakavisats av regeringen, som sagt att det inte finns utrymme för Sverige att göra egna tolkningar av våtmarksbegreppet.

Regeringen kan välja

Nu har EU-domstolens utslag visat att regeringen har fel, Sverige kan göra egna tolkningar. Kanske kan man till och med hävda att Sverige sedan många år har ett förbud mot användning av blyhagel i våtmarker, att det fungerar väl och att syftet med den nya förordningen därmed är uppfyllt.

Något som förespråkas i en ledare i Nya Wermlands-Tidningen.

Men kommer regeringen att utnyttja möjligheten att underlätta för svenska jägare?

Fråga och svar

Svensk Jakt har via mejl ställt följande fråga till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD):

I en dom i EU-domstolen bekräftas att EU-kommissionen uttalat att blyhagelförordningens syfte, att andfåglar inte ska riskera att få i sig blyhagel, ska vara vägledande vid tolkningen av hur förordningen ska efterföljas. Det är alltså inte lagens bokstav som är huvudsaken. Är domslutet och EU-kommissionens uttalande något som regeringen kommer att använda för att förenkla för jägarna att efterleva förbudet, genom tolkningar av våtmarksbegreppet i förhållande till blyhagelförordningen, enligt vad EU-kommissionen uttalat och EU-domstolen slagit fast?

Peter Kullgren.

Genom ministerns pressekreterare har Svenskjakt.se fått svar:

– Det här ärendet bereds just nu inom Regeringskansliet i enlighet med beredningsprocessen. Vi kommer få anledning att återkomma i det här ärendet, säger Peter Kullgren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev