Vad hände egentligen i samband med gripandet av Karl Hedin i oktober 2018? Svensk Jakt har ställt frågor till Polisen, men fått svävande svar. Foto:Jan Henricson, Mostphotos

Polisens specialenhet ger svävande svar

Premium

Svensk Jakt har ställt ett antal frågor till Mats Löfving, chef för Polisens nationella operativa avdelning (NOA), om det så kallade Västmanlandfallet. Löfving vill dock inte svara på tidningens frågor.

Svensk Jakt Publicerad 11 mars 2020 - 11:12

I samband med att företagaren Karl Hedin greps och häktades hösten 2018 framkom det att NOA-polisen sedan en tid tillbaka ägnat sig åt att avlyssna hans telefon.

Det var den 26 oktober 2018 som Hedin var ute i skogen i närheten av Virsbo för att lyssna efter eventuella vargtjut. Samma kväll slog Polisen till och grep Hedin och fyra andra män.

Grunden för tillslaget var det samtal mellan Karl Hedin och hans syster som Polisen avlyssnat och som enligt Polisen skulle styrka att han samma dag skjutit en varg.

 

”Ohörbart” var fullt hörbart

Senare har Karl Hedin vid ett flertal tillfällen krävt att få lyssna på inspelningen av telefonsamtalet, något som åklagaren Lars Magnusson hela tiden nekat Hedin att göra. Men då Hedin överklagat åklagarens beslut att beslagta hans vapen till Svea hovrätt begärde han att inspelningen skulle spelas upp i rätten.

Kvällen innan hovrättsförhandlingen satte sig så åklagaren Lars Magnusson och lyssnade med sina egna hörlurar på inspelningen, och kunde då konstatera att det under ett avsnitt av utskriften av inspelningen där det står ”ohörbart” mycket väl gick att höra vad som sades, där Hedin säger att han inte har sett något.

 

Förvanskade bevis?

Mats Löfving, chef för NOA. Foto: Lars Hedelin

Det finns alltså tecken som tyder på att bevis kan ha blivit medvetet förvanskade av NOA-polisen.

Därför har Svensk Jakt sökt chefen för NOA, Mats Löfving, för att ställa frågor om det inträffade. Löfving har då begärt att få frågorna skriftligt, via mejl.

Sedan frågorna skickats tog det tolv dagar samt en påminnelse innan svaren kom, men inte från Mats Löfving utan från en annan person, vid Polisens nationella mediacenter.

 

Mejlsvar på Svensk Jakts frågor

I mejlet till NOA-chefen Mats Löfving ställer Svensk Jakt följande frågor:

När jag talade med åklagare Anders Jakobsson beträffande Polisens agerande talade han om att det kunde bli ett ’tillsynsärende’ hos Polisen. Jag har då följande frågor till dig:

  • Har du vidtagit några åtgärder mot den person/personer som förvanskade utskriften av inspelningen?
  • Har du vidtagit några åtgärder för att liknande misstag inte ska upprepas i framtiden och i så fall vad för slags åtgärder?
  • Har du kontrollerat så att din personal inte tidigare gjort sig skyldig till bevisförvanskning i andra ärenden?”

Polisens svar:

”Svar fråga 1–3:

Frågan är utredd av både Särskilda Utredningar samt Gruppen för skiljande och disciplinära ärenden. I båda fallen har man valt att lägga ner undersökningarna. Ärendet anses där med utagerat från Polismyndigheten. Se bifogat beslut GSD.

 

Svensk Jakt har alltså inte fått svar på någon av frågorna. Vi vet inte om några åtgärder vidtagits mot den polis som gjort fel, vi vet inte om några åtgärder vidtagits för att det inte ska inträffa igen och vi vet inte om liknande bevisförvanskning inträffat tidigare.

Beträffande de utredningar som Mats Löfving hänvisar till har Svensk Jakt inte fått något besked av den särskilda utredaren, överåklagare Anders Jakobsson.

I stället är det Jakobsson som talat om att det kunde handla om ett ”tillsynsärende” hos Polisen.

 

Inga svar om disciplinärende

Den andra utredning Mats Löfving hänvisar till är från Gruppen för skiljande- och diciplinärärenden, där polismästare Gunnar Edeland skriver i ett beslut:

Ärende skrivs av från fortsatt handläggning.

Ingenting mer. Inget underlag om vad det hela handlar om bifogas. Det framgår inte vad frågan gäller, vem beslutet gäller eller vad som eventuellt har hänt.

Svensk Jakt har vid två tillfällen begärt att få ta del av underlaget till beslutet, men hittills har endast ett automatiskt mejlsvar returnerats från Polisen, med texten ”Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt e-brev.”

 

Fråga om polisbrutalitet

Nästa mejlfråga från Svensk Jakt till NOA-chefen Mats Löfving:

I flera av de senaste årens jaktrelaterade ärenden har Polisen visat prov på brutalitet och hänsynslöshet (en av männen som greps i samma ärende som Hedin stoppades på vägen med sambo och små barn i bilen och kastades in i en polisbil inför ögonen på de förskräckta barnen som sedan inte såg sin pappa på en månad). Varför uppträder Polisen på det här viset?

Polisens svar:

”Generellt är ett gripande en skyndsam åtgärd och då tas inte hänsyn till plats, tid på dygnet eller andra omständigheter. Vi kan inte kommentera det enskilda fallet.”

 

Gruppchef har bytt jobb

Sista mejlfrågan från Svensk Jakt:

Tidigare var Filippo Bassini chef för den grupp som bland annat arbetar med jaktbrott, men sedan en tid tillbaka finns han inte kvar. Varför?”

Polisens svar:

”Vi kommenterar inte enskilda medarbetares organisatoriska tillhörighet eller roller.”

Filippo Bassini ledde den NOA-enhet, artskydds- och kulturarvsgruppen, som slog till mot Karl Hedin och de andra misstänkta i Västmanlandsfallet. Sedan några månader tillbaka har Bassini fått andra arbetsuppgifter inom Polismyndigheten.

 

Leif Andersson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev