I framtiden kan jägaren bli medlem direkt i Svenska Jägareförbundet istället för som det är nu, genom sin länsjaktvårdsförening, om förslaget till nya stadgar antas av förbundsstämman. Foto: Jan Henricson

Nya stadgar kan väcka debatt

I framtiden kan jägare bli medlemmar direkt i Svenska Jägareförbundet istället för indirekt genom sin länsförening. Det är ett av förslagen till nya stadgar som nu är ute på en remissrunda i länsföreningarna.

Under året har en särskild grupp under ledning av förbundets förste vice ordförande Anders Iacobaeus arbetat med förbundets stadgar på olika nivåer – förbund, län och kretsar.

Förslag till nya stadgar presenterades av arbetsgruppen i samband med länsordförandekonferensen som hölls på Öster Malma nyligen. Med utgångspunkt från vad som då framkom, och efter diskussioner har förbundsstyrelsen i dagarna skickat ut en remiss där man efterlyser länsföreningarnas synpunkter, innan det är dags att formulera ett slutligt stadgeförslag till förbundsstämman som hålls i Kiruna 2–3 juni.

 

Medlem direkt

Anders Iacobaeus. Foto: Lars-Henrik Andersson

– Några förslag innebär större förändringar, andra är mer av justeringar. Men den enskilde medlemmen lär inte märka någon större skillnad jämfört med hur det är nu, kommenterar Anders Iacobaeus det som länsföreningarna nu har att ta ställning till.

Ett förslag som kan väcka debatt är att jägaren i fortsättning blir direkt medlem i Svenska Jägareförbundet istället för som det är nu, genom sin länsförening.

– Bakgrunden till det är EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj. Det handlar om nya krav på bland annat föreningar om hur personuppgifter får hanteras. I det sammanhanget och med de hårdare regler som införs blir det krångligt med ett medlemssystem som är uppbyggt på att länsföreningarna och inte förbundet har medlemmarna, säger Anders Iacobaeus.

För den enskilde medlemmen ska kopplingen till län och krets vara kvar, i stort sett som nu.

 

Motion blir förslag

Något som kan komma att öka den enskildes engagemang görs genom att motionssystemet föreslås få en annan ordning.

– Ja, vi föreslår att motioner från den enskilde görs om till medlemsförslag som ställs direkt till länsföreningen istället för att lämnas till jaktvårdskretsen för yttrande. En fördel med en sådan ordning är att motioner inte riskerar att fastna på kretsnivå, vilket sker emellanåt med nuvarande system, säger Anders Iacobaeus. Sedan beslutar länsföreningen precis som idag om det ska bli en motion till förbundsstämman.

 

Enklare ordning

En annan ändring som kan väcka debatt är förslaget att årsstämman delegerar beslutanderätten över medlemsavgiften till förbundsstyrelsen.

– När årsstämman hålls är medlemsaviseringen redan i full gång. Systemet är tungrott och det är svårt för förbundet att till exempel genomföra en kampanj där man använder avgiften som en morot för att locka nya medlemmar. Vi vill se en enklare ordning där beslut om medlemsavgiften inte måste tas ett år i förväg, säger Anders Iacobaeus.

Ytterligare ett förslag är att gränsen för en länsförening att utse ett ombud till förbundets årsstämma flyttas nedåt från per 4.000 till per 3.000 medlemmar.

– Ett sätt att vitalisera demokratin och få ett lämpligt antal ombud på förbundsstämman, kommenterar Anders Iacobaeus.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev