Inga sympatier för vapenhandlare

Stora lager, låg likviditet, dåligt kassaflöde och hot om konkurser. Dessutom en minskad försäljning av varor som följer med en vapenaffär. Polisens senfärdighet slår hårt mot jakthandelbranschen, och någon förbättring är inte i sikte.

– Vi måste försöka få upp frågan på alla möjliga sätt och på alla nivåer. Tyvärr är det ganska svårt att få sympatier för vår bransch. När man säger att man är vapenhandlare betraktas man närmast som kriminell, säger Anders Lindström, vd på Sako Sweden och med många kontakter med landets jaktvapenhandlare.

Anders Lindström tror inte de långa handläggningstiderna beror på inkompetens. Han skulle gärna se att effektiviteten bedömdes ur en annan synvinkel.

– Jag önskar att man tittade på antalet handläggare per capita för att reda ut varför man i ett län kan klara något sånär rimliga tider, medan det i andra tar flera månader.

Han misstänker också att det faktum att det handlar om just vapen gör att det är lågprioriterat att lösa problemen.

– Till exempel har jag hört att man i Stockholm använder personalen som ska arbeta med vapenlicenser som någon slags personalpool som man plockar folk ur när passenheten behöver förstärkas.

 

Kritik hjälper inte
Passhanteringen är en jämförelse som Anders Toresson på Torsbo Handels tar upp när han beskriver hur lågt prioriterade vapenlicenserna är:

– Det skulle vara helt orimligt och oacceptabelt om det tog fem månader att få ett pass. Men när det gäller en vapenlicens är det inte många som bryr sig, säger han.

Polismyndigheten i Västra Götaland har vid flera tillfällen JO-anmälts för bristerna i licenshanteringen, och har också fått ta emot stark kritik.

– Men sedan händer det inte någonting. JO driver också ett ärende mot Rikspolisstyrelsen, och det ska bli intressant att se resultatet av det. Men tyvärr är det för sent. Jag har gjort en liten undersökning och i de flesta län är det kört för höstens licenser. Även om RPS agerar tar det tid innan det får genomslag ute i länen, säger Anders Toresson.

 

Förstår frustration
Som vanlig medlem i Jägareförbundet efterlyser Toresson ett större engagemang från förbundet, med fler initiativ och insatser och protester. Han tycker att förståelsen för problemen är liten.

Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné säger att Jägareförbundet agerar för att få kortare handläggning av vapenlicenser.– Man kan alltid göra mer, men vi har inte suttit stilla i den här frågan, bemöter riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné kritiken. Vi har påverkat politiskt, haft möte med företrädare för Rikspolisstyrelsen och nu begärt att få träffa rikspolischefen för att trycka på ännu mer.

Ett problem, menar Daniel Ligné, är att licenshanteringen har varierat över tid och plats, vilket innebär att man fått rikta uppmärksamheten åt olika håll.

– Vi har också tagit upp frågan vid återkommande möten med tjänstemän och politiker i riksdagen.

Vapenlicenserna var ett huvudtema tillsammans med vildsvinen vid ett särskilt sådant möte förra året.
Ligné pekar på ett tiotal enskilda punkter som Jägareförbundet jobbat med för att försöka få till en förbättring.

– Samtidigt har jag full förståelse för frustrationen bland jägare som väntar månadervis på att få en licens. Och som sagt, man kan alltid önska sig mer men man ska också komma ihåg att våra resurser är begränsade.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Samtidigt på JaktPlay