fjälljakten

Striden om fjälljakten har återigen trappats upp. Foto: Kjell-Erik Moseid

Myndighet: Fjälljaktsreglerna strider mot EU-rätten

Regeringens nya fjälljaktsregler riskerar att falla redan innan de ens hunnit testats i praktiken.
Kommerskollegium anser fortsatt att ändringarna i rennäringsförordningen strider mot EU-rätten. Det avslöjar Svensk Jakt.

Den 1 april i år ändrades paragraf 3 i rennäringsförordningen så att jägare bosatta i eller med närmare anknytning till Sverige ska ha förtur till småviltjakt på statens marker ovan odlingsgränsen. Regeländringen gäller fjälljaktens tre inledande veckor.

 

Tio års tvist

Det var regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i spetsen som beslutade om ändringen. Arbetet hade föregåtts av en tio år lång tvist sedan den borgerliga regeringen gav alla jägare, oavsett nationalitet, samma rättigheter till jakten på statens marker.

”Regeringen skapar nu ordning och reda i fjälljakten när svenska jägare ska ha förtur till den.” Det skev Sven-Erik Bucht i en debattartikel i Svensk Jakt i oktober 2016.

Bucht fortsatte: ”Ända sedan regeringen tillträdde har vi arbetat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar fjälljakt. Nu är beslutet fattat och vi ändrar därmed på den rådande ordningen.”

 

Långsiktigt fjälljaktslösning?

Men frågan är hur långsiktigt regeringens lösning egentligen blir? Tisdag den 2 maj skrev Kommerskollegium ett yttrande till Näringsdepartementet där kollegiet ifrågasätter regeringens regeländringar.

Kollegiet anser att ändringen i rennäringsförordningens tredje paragraf försvårar för företag som säljer jakttjänster till jägare som inte är bosatta i eller har närmare anknytning till Sverige. Enligt Kommerskollegiums bedömning strider detta mot EU-rätten och ”riskerar att bli föremål för fördragsbrott enligt artikel 258 EUF-fördraget.”

 

Sven-Erik Bucht (S) i samband med att regeringen ändrade fjälljaktsreglerna.

 

Otydlig överklaganderätt

Kommerskollegium riktar också kritik mot överklaganderätten om beslut om småviltjakt på statens marker. De skriver: ”En person som varken är bosatt eller har närmare anknytning till Sverige har i enlighet med rennäringslagen paragraf 99 inte någon möjlighet att överklaga ett avslagsbeslut gällande rätt till småviltjakt. Den enskildes rätt att överklaga framgår, så vitt kollegiet förstår, i stället av paragraf 3 i förvaltningslagen.”

De fortsätter: ”Kommerskollegium anser att rätten till överklagande av beslut om rätt till småviltjakt är otydlig. Om tillämpningen av rennäringslagens paragraf 99 innebär att det råder förbud mot överklagande för andra än sameby är det, enligt kollegiets uppfattning, mycket tveksamt om bestämmelsen är förenlig med EU-rätten.”

 

Svensk Jakt söker landsbygdsministern

Det är i dagsläget oklart om de nya fjälljaktsreglerna återigen kan komma att ändras på grund av Kommerskollegiums senaste yttrande.

Svensk Jakt söker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för en kommentar.

 

 

Kommerskollegium kritiska redan 2006

Det här är långt ifrån första gången som Kommerskollegium kritiserar fjälljaktsregler där jägare bosatta i Sverige får en positiv särbehandling på statens marker. Redan 2006 kritiserade kollegiet de dåvarande reglerna.

 

I ett yttrande den 19 oktober 2006 skrev kollegiet att både jakttidskravet (att utländska jägare måste vänta två veckor) och jaktansvarighetskravet (utländska jägare måste ha guide eller delta som jaktgäst med svensk jägare) stod i strid mot EG-rätten.

 

Försiktigt brev

Den 13 november samma höst skrev EU-kommissionen ett försiktigt hållet brev till regeringen, där de bad om de svenska myndigheterna inkomma med eventuella synpunkter och information om eventuella åtgärder som de planerar att vidta för att förekomma tänkbara överträdelser av gemenskapsrätten. Till skillnad från Kommerskollegium påstod dock inte EU-kommissionen att de förändrade reglerna för småviltsjakt utgjorde ett brott mot EG-rätten. Bara att den kan göra det.

 

Vek sig utan strid

Därefter vek sig den dåvarande borgerliga regeringen utan strid och ändrade rennäringsförordningen så att samtliga jägare, oavsett nationalitet, fick samma samma rätt till småviltjakt på statens marker ovan odlingsgränsen.

 

Svidande kritik från docent

Den dåvarande borgerliga regeringens beslut sågades vid fotknölarna av Ola Wiklund, advokat och docent i europeisk integrationsrätt på Wistrand advokatbyrå i Stockholm.

Han hade på Jägareförbundets uppdrag gjort en utredning beträffande Sveriges möjligheter att införa guidetvång och senare jaktstart för utländska jägare.

 

”Liknas vid en skolboksanalys”

I en intervju i Svensk Jakt år 2007 sa Ola Viklund att det inte alls var nödvändigt av regeringen att lägga sig platt i frågan:

– Att en medlemsstat lägger så här lättvindigt är mycket ovanligt, menade Ola Wiklund.

Och han passade även på att såga Kommerskollegiums yttrande i samma intervju:

– Deras yttrande kan närmast liknas vid en skolboksanalys som inte gör de viktiga intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar som måste göras. Man kan inte vara juridisk formalist när man ska hantera juridiska frågor med starka inslag av intressekonflikter, ansåg Ola Wiklund.

Fakta

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev