Publicerad 10 november 2016 - 12:14

fjälljakten

Foto: Lars-Henrik Andersson

Foto: Lars-Henrik Andersson

Fjälljakten – Detta har hänt

De utländska jägarnas antal har stadigt ökat på statens mark i fjällen. År 2005 köptes exempelvis 75 procent av alla jaktkort i Kiruna kommun av utländska jägare.

Var året det började

De utländska jägarnas antal har stadigt ökat på statens mark i fjällen. År 2005 köptes exempelvis 75 procent av alla jaktkort i Kiruna kommun av utländska jägare. Vissa turistföretag som sålde jaktkort började koppla ihop dem med sina tjänster i form av flyg och boende. Ortsbefolkningen kom inte åt jaktkorten vilket skapade stigande spänningar.

%

Procent utländska jaktkortslösare 2005

Kulmen nåddes när fem norska jägare i början på september 2005 ertappades med att jaga inom ett område som stängts på grund av pågående renskötselarbete inom Saarivuoma sameby norr om Kiruna.

De fem ripjägarna hade upprättat ett jaktläger och under fyra dagar skjutit 269 ripor. Enligt bestämmelserna får varje jägare skjuta högst åtta ripor per dag. De hade också körts in i området med fyrhjuling av någon som därmed gjort sig skyldig till brott mot terrängkörningslagen.

s

Händelsen utlöste en lokal folkstorm som inte stillnade av att bevakningspersonal några dagar senare ertappade norrmän med att tjuvfiska röding i Råstojaure. Fisk och ett stort antal nät togs i beslag.

Efter dessa händelser fick länsstyrelsen ta emot ytterligare uppgifter om missförhållanden som sammantaget gav en ganska skrämmande bild av rådande situation. Länsstyrelsen lovade åtgärda problemen.

I slutet av april 2006 tog länsstyrelsens rennäringsdelegation beslut om att senarelägga ripjakten för alla utländska jägare med två veckor. För att få jaga måste de vidare ha guide eller jaga som gäster tillsammans med en svensk jägare. Priset på jaktkorten höjs från 150 till 200 kr per dag.

Under resans gång hade det också framkommit att utländska agenturer tjänat pengar på att salubjuda småviltsjakt i de svenska fjällen. Tältläger hade upprättats och när en grupp jagat klart flögs nästa in. Nu skärpte länsstyrelsen reglerna. Tältning får bara ske fyra dygn på samma plats och för så kallade jaktcamper krävs särskilt tillstånd.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Kommerskollegium av tre turistföretagare i Arjeplogsfjällen. Samtidigt ingick anmälan till EU-kommissionen.

I slutet av juni 2006 skrev Kommerskollegium till länsstyrelsen i Norrbotten. Kollegiet ansåg att länsstyrelsens beslut kunde stå i strid med EG-rätten och efterfrågade länsstyrelsens synpunkter.

Den 14 juni svarar länsstyrelsen som vidhöll att de beslut om förändrade villkor för småviltsjakten på statens mark fattats helt i enlighet med gällande lag och av nationella myndigheter fastställda regelverk. Grunden för de vidgade möjligheterna att upplåta jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen har i första hand varit att säkra medborgarnas möjligheter till jakt och fiske.

Den 25 augusti inleddes ripjakten enligt de nya reglerna. Den skedde lugnt och städat. En renskötare som hörde av sig till länsstyrelsen uppgav att det var första året sedan upplåtelsesystemet reformerades som det gått att bedriva meningsfull renskötsel.

Kommerskollegium ansåg i sitt slutyttrande den 19 oktober att både jakttidskravet (att utländska jägare måste vänta två veckor) och jaktansvarighetskravet (utländska jägare måste ha guide eller delta som jaktgäst med svensk jägare) strider mot EG-rätten. Jaktsäsongen 2006/07 är redan förlorad för de aktörer som drabbats av jakttids- och jaktansvarighetskraven. Att avvakta ytterligare med en EG-rättsenlig ändring skulle kunna medföra att även nästa jaktsäsong går förlorad, skrev kollegiet.

Den 13 november skrev EU-kommissionen ett ytterst försiktigt hållet brev till regeringen, där man ber de svenska myndigheterna inkomma med eventuella synpunkter och information om eventuella åtgärder som de planerar att vidta för att förekomma tänkbara överträdelser av gemenskapsrätten. Till skillnad från Kommerskollegium påstod inte EU-kommissionen att de förändrade reglerna för småviltsjakt i Norrbottens län utgör ett brott mot EG-rätten. Bara att den kan göra det.

u

I sitt remissvar till regeringen skrev länsstyrelsen i Norrbotten att det inte är rimligt att regelverken i Sverige ska vara avsevärt öppnare för utländska medborgares rätt att tillgodogöra sig den naturresurs som jakt och fiske utgör än regelverken i andra länder inom EES-området.

Samordningen av småviltsjakten mellan länen ska öka och underlag tas fram inför beslut om hur de synpunkter som Kommerskollegium för fram ska hanteras, skrev landshövdingarna i de tre nordligaste länen den 17 november 2006. Det så kallade landshövdingeuppdraget ska skötas av en länsgemensam arbetsgrupp och redovisas senast i januari 2007.

Den 21 december gav regeringen i uppdrag åt Jordbruksverket att i samråd med länsstyrelserna göra en översyn av och vid behov vidta de åtgärder som behövs för att verkets föreskrifter om upplåtelse av rätt till småviltsjakt och fiske på statens mark i fjällen ska stå i överenskommelse med EG-rätten.

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län ändrade sina regler i enlighet med regeringens önskemål. I båda länen ska samtidigt jaktstart ske för både svenska och utländska jägare. I Norrbotten blev det stopp i rennäringsdelegationen.

I ett brev till regeringen den 28 februari begärde länsstyrelsen ett klarläggande av förutsättningarna för att bibehålla särskilda regler för att säkerställa möjligheten att vid ett ökande jakttryck prioritera svenska jägares tillgång till jakt framför jägare från andra länder. Länsstyrelsen pekade också på att förhållandet mellan ett helt öppet småviltsjaktsystem och renskötselrätten inte klarlagts på ett tillfredsställande sätt.

Den 5 mars hölls ett stort opinionsmöte på Folkets Hus i Kiruna. Jordbruksministern var inbjuden men kunde inte komma. Mötet antog ett uttalande om oförändrade jaktregler.

Eskil Erlandsson

Eskil Erlandsson

Jordbruksminister

p

Den 9 mars tog länsstyrelsen i Norrbotten ett nytt, reviderat beslut om villkoren för småviltsjakten kommande jaktår. Alla som har rätt till upplåtelse får köpa dygnstillstånd Tidigare hade alla länsbor kunnat köpa årstillstånd. Nu begränsas den rätten till personer bosatta inom fjällkommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplog.

Den 10 mars samlades ombuden för 11.500 organiserade norrbottniska jägare till årsstämma i Luleå och antog ett uttalande om oförändrade regler för småviltsjakten i fjällen. Samtidigt framförde ombuden sin uppskattning till länsstyrelsen i Norrbotten som valt att ta ställning för Sveriges och Norrbottens jägares intressen avseende den framtida fjälljakten.

Norrbottniska jägare

Den 21 mars 2007 skev Jägareförbundets ordförande Owe Wiktorin och Sametingets ordförande Lars-Anders Baer ett gemensamt öppet brev till jordbruksministern, där man uppmanade regeringen att ta strid för den svenska fjällvärlden. Brevet publiceras i flera stora dagstidningar.

Den 22 mars 2007 beslutade regeringen att ändra rennäringsförordningen så att utländska jägare ska kunna bedriva småviltsjakt i fjällen på lika villkor som jägare fast bosatta i Sverige.

Den 29 september. ”Regeringen skapar nu ordning och reda i fjälljakten när svenska jägare ska ha förtur till den.”

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lovar förbättringar i lagen kring fjälljakt.

Tid kvar till ändringen träder i kraft

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

  Senaste från Annonstorget

  Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

  Mina artiklar

  För att ta del av dina artiklar behöver du ett medlemskap med tidning hos Svenska Jägareförbundet

  Quiz
  Känner du igen hundarna?
  För inloggade!
  Bygg ditt eget jakttorn
  Provläs Svensk Jakt
  Bläddra i senaste numret
  Viltvård
  Så stödutfodrar du rådjur
  Opinion
  Landets hetaste jaktdebatt
  Byggtips!
  Så bygger du en hundgård
  Drömjakt
  Här finns någonstans att jaga
  Jägarnas annonstorg
  Hundar, prylar och jaktmark

  Mest läst

   Samtidigt på JaktPlay

   Rådjursjakt!
   Vad har du för kunskaper om rådjursjakt med hund?
   Tio frågor!
   Vad kan du om våra predatorer?
   Viltolycka!
   Hur gör du när en viltolycka inträffar?
   Är du viltvårdare?
   Testa dina kunskaper om viltvård.
   Rävkunskap
   Vad vet du om rävar och rävjakt?
   Tio frågor
   Vad kan du om vargar och vargjakt?
   Jakttider!
   Kan du din jakttabell?
   Jakthundar!
   Känner du igen jakthundraserna?
   Spårkunskap
   Vad kan du om spår och spårtecken?
   Vildsvin!
   Vad kan du om vildsvin och vildsvinsjakt?
   Tio frågor
   Om lodjur och lodjursjakt
   Älgjakt!
   Kan du något om älgar och älgjakt?
   Fåglar!
   Känner du igen fåglarna?
   Är du jägare?
   Har du rätt kunskaper?

   Svensk Jakt på Instagram

   Heta ämnen på Svenskjakt.se