För jägare fast boende i Sverige sker ingen förändring i fjälljakten. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste däremot ansöka om rätt att jaga under jaktens inledning. Foto: Kjell-Erik Moseid

Så blir de nya fjälljaktsreglerna

Nu har länsstyrelserna offentliggjort i detalj vad som gäller kring de nya fjälljaktsreglerna för jägare bosatta utanför Sverige.

Nu träder den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas. Reglerna skulle ha varit klara den 1 april men först i dag, den 3 april, lämnar länsstyrelserna ut detaljerna kring den nya fjälljakten.

Enligt ett regeringsbeslut förändras rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2017/18:

Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till alla efter den 15 september.

 

Så blir de nya fjälljaktsreglerna

Du som är fast bosatt i Sverige – eller har svenskt medborgarskap – har rätt att lösa jakttillstånd.

 

Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa följande handlingar för länsstyrelsen:
• Personbevis, eller liknande

 

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:
1. Du äger en fastighet i Sverige.
2. Du har en anställning i Sverige.
3. Du driver näringsverksamhet i Sverige.
​4. Du som är svensk medborgare men som bor utomlands.

Villkor för fastighet

Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:
Lagfartsbevis, eller förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.
Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige.

 

Villkor för anställning i Sverige

Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:
Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation, senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet.

 

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige

Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:
Bevis om F-skattsedel
Bevis om registrering för moms, samt bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:
Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt senaste momsdeklarationen.

 

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

Aktieinnehav som dokumenterar ”bestämmande inflytande”

Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Ansöka om jakt

Följande gäller för dig som tänker ansöka om möjlighet till jakt mellan 25 augusti och 15 september.

Handläggning av ansökningar sker från 1 april.

Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska/skandinaviska eller engelska.

För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.

Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 1 juni kan hanteras innan jaktstart.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev