Fjälljakten: Regeringen hade inte behövt vika sig

Ola Wiklund, advokat och docent i europeisk integrationsrätt på Wistrand advokatbyrå i Stockholm, har på Jägareförbundets uppdrag gjort en utredning beträffande Sveriges möjligheter att införa guidetvång och senare jaktstart för utländska jägare.

Vad har du kommit fram till?

– Att det är ytterst tveksamt om upplåtelse av jakträtt kan betraktas som en ”tjänst” i EG-fördragets mening. Om det ändå skulle vara på det sättet så ligger ändå frågan i utkanten eller till och med utanför EG-fördraget, vilket innebär att de enskilda medlemsländerna har ett avsevärt handlingsutrymme att införa restriktioner för enskilda som motiveras av tvingande allmänna hänsyn, som det heter. Det kan till exempel vara skydd för viltet, miljön eller etniska minoriteter.

 

Så regeringen hade inte behövt vika sig?

– Det var inte alls nödvändigt, det är min bestämda uppfattning. Att en medlemsstat lägger så här lättvindigt är mycket ovanligt.

 

Men om vi hamnat i EG-domstolen då?

– Jag bedömer att det är väldigt låg sannolikhet för att EU-kommissionen skulle ha fört den här frågan så långt.

 

Kommerskollegium gjorde en annan bedömning?

– Deras yttrande kan närmast liknas vid en skolboksanalys som inte gör de viktiga intresseavvägningar och proportionalitetsbedömningar som måste göras. Man kan inte vara juridisk formalist när man ska hantera juridiska frågor med starka inslag av intressekonflikter. Sedan ska man komma ihåg att Kommerskollegium inte är någon domstol utan en regeringsmyndighet.

Så om regeringen vänt sig till Wistrands advokatbyrå hade man fått ett annat yttrande.

 

Men det var ju ändå jordbruksministern som tog beslutet?

– Ja, och jag kan inte frigöra mig från känslan att några turistföretagares intressen tydligen politiskt sett väger tyngre än intressen som miljöhänsyn, ortsbefolkningens tillgång till jakt, viltvård och rennäring med mera. Det är mycket märkligt.

– Samtidigt är det slående att så snart staten inte har någon egen kassakista att bevaka så lägger man sig platt för minsta andhämtning från EU. Däremot kan man offra hörntänderna för att försvara de statliga alkohol- och spelmonopolen trots att invändningarna mot dessa är juridiskt är tyngre än de som kan resas i fjälljaktsfrågan.

 

Vad händer nu med ditt rättsutlåtande?

– Jag ska väl till att börja med färdigställa det och integrera den senaste utvecklingen. Sedan får vi väl prata om hur vi ska gå vidare.

 

Vet du om att Kommerskollegium även anser att det står i strid mot EU-rätten att befolkningen i Norrbottens fjällkommuner får lösa årstillstånd för småviltsjakt?

– Ännu en skolboksanalys av en myndighet som förefaller intagit en väl fundamentalistisk position i frågan.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev