Flera föreningar samverkar för att utveckla Skedhults gård som natur- och friluftsområde. Här har Jägarförbundet Jönköping sitt centrum för jakt- och viltvård sedan många år tillbaka. Foto: Jan Henricson

Striden om Skedhult, Jägarförbundet Jönköpings centrum för jakt- och viltvård, har bidragit till en motion om delegationsordning och beslutanderätt. Foto: Jan Henricson

Motioner med demokratifrågor i fokus

Premium

Kampen mellan centrum och periferin löper som en röd tråd genom de fyra motioner som handlar om beslutsprocesser, demokrati och prioriteringar i förbundsstyrelsens arbete.

För att förbättra inflytandet från länsföreningarna hos förbundsstyrelsen föreslår Jan Elmeklo, Jägareförbundet Blekinge, att de tre nuvarande valregionerna Norr, Mellan och Syd behålls men att varje region själv väljer sina tre ledamöter i förbundsstyrelsen. Den modellen skulle öka länsföreningarnas möjligheter till en mer löpande kontakt med sina representanter, heter det i motionen.

 

Många motioner har gått vidare till Jägareförbundets årsstämma

Utreda beslutsrätten

I anledning av Jägareförbundets tjänstemannabeslut att flytta länsansvarig personal från Eksjö har styrelsen för Jägareförbundet Eksjö initierat en motion med syfte att klarlägga vilka frågor förbundsstyrelsen respektive tjänstemannaorganisationen har beslutsrätt i. Motionären vill också ha en utredning huruvida länsförbundet överhuvudtaget ska vara anslutet till Jägareförbundet.

Om prioriteringarna i förbundsstyrelsens arbete handlar en motion från styrelsen för Jägareförbundet Örebro som vill att förbundsstyrelsen framgent ska låta ordförandekonferensen vara vägledande i frågor av betydelse för länsföreningarna. Dessa frågor ska anmälas i förväg så att alla länsföreningar har möjlighet att diskutera dem.

 

Ordna riksmästerskap i viltspår

Ordförandekonferens

En motion i samma anda har också lämnats in av styrelsen för Jägareförbundet Blekinge, som vill att riktningen på förbundsstyrelsens kommunikation och arbete ska bestämmas med hjälp av röstning på ordförandekonferens eller årsstämma.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev