Det praktiska och teoretiska proven i jägarexamen bör få genomföras i valfri ordning, anser styrelsen för Jägareförbundet Hagfors. Foto: Bernt Karlsson och Martin Källberg

Många motioner har gått vidare till Jägareförbundets årsstämma

Premium

Sammanlagt 34 motioner har lämnats in till Jägareförbundets årsstämma som hålls i Kalmar 4–5 juni i år. Innehållsmässigt spänner de över ett vitt fält. Rovdjuren finns med liksom älgen, men stort intresse ägnas också åt jägarexamen och andra utbildningsfrågor.

Styrelsen för Jägareförbundet Rättvik anser att fördelningen av provavgiften för jägarexamen är orättvis. Provet kostar 500 kr, 420 kr går till Naturvårdsverket och endast 80 kr till den provbana som drar in pengarna. Fördelningen borde vara 50/50. Ska vi kunna motivera personer att ställa upp på sin fritid för att examinera nya jägare ska de ha skälig ersättning, motiverar motionären.

 

Valfri ordning

Styrelsen för Jägareförbundet Hagfors vänder sig emot att den som ska ta jägarexamen först måste ha klarat teoriprovet innan han eller hon får göra de praktiska proven. För yngre personer som studerar, skaffar familj eller flyttar för jobb är det en stor fördel att kunna börja med det prov som passar bäst in i livssituationen, menar motionären.

Styrelsen för Jägareförbundet Söderhamn anser att avgiften för omprov av teoridelen i jägarexamen är alldeles för hög, vilket slår hårt mot ungdomar utan egen ekonomi. I stället för 500 kr borde ett omprov bara behöva kosta 100 kr.

 

Jakten och jägarna intar centrala Kalmar under årsstämma

Roll och ansvar

Beträffande provledarnas kompetens vill Lars Johansson, Jägareförbundet Örebro, att polisens respektive jägarorganisationernas roller klarläggs i föreskrifterna för jägarexamen. Det är jägarorganisationerna som ska säkerställa provledarnas kompetens. Om jägarorganisationerna finner att en provledare brustit i sin roll ska detta inte kunna ifrågasättas av polisen, skriver motionären.

Styrelsen för Jägareförbundet Högsby vill ge fler möjlighet att gå jaktledarutbildningen. Motionären föreslår därför att jaktvårdskonsulenterna ges i uppdrag att utbilda lämpliga personer inom varje krets vilka sedan kan hålla jaktledarutbildningar lokalt.

 

Ordna riksmästerskap i viltspår

Repetition kunskapens moder

För att öka kunskapen och intresset för viltvård hos nya jägare vill Håkan Karlsson, Jägareförbundet Härryda Östra, att det som komplement till jägarexamen skapas en utbildning helt inriktad på viltvård. Utbildningen ska fånga in och skapa intresse för allt arbete som föregår själva jakten, skriver motionären.

Kunskap är en färskvara, anser Per-Arne Olsson, Jägareförbundet Timrå, som föreslår att Jägareförbundet utvecklar en repetitions- eller fortbildning för viltundersökare.

 

En livskraftig och jaktbar älgstam är målet. Foto: Johnny Olsson

Livskraftig och jaktbar

Det är dags att granska nuvarande modell för älgförvaltning och säkerställa en livskraftig älgstam som tål ett rimligt jaktuttag över tid. Det anser styrelsen för Jägareförbundet Falu. Motionären anser att markägarsidan haft för stor påverkan på hur jakttrycket ska fördelas och att problemet ser ut att vara generellt för hela landet.

Styrelsen för Jägareförbundet Värmland vill att det i beslutsunderlaget till älgskötselplanerna även ska anges på vilket sätt och i vilken omfattning markägaren säkrat viltets fodertillgång inom varje älgskötselområde.

 

 

Nyttja kunskapen

Spillningsinventering är inte den enda sanna siffran rörande älgstammens storlek. Det anser styrelsen för Jägareförbundet Jönköping. I stället förordar motionären en modell som går ut på att som underlag använda resultatrapporter från de senaste jaktåren och sedan räkna baklänges i älgfrode. Motionären vill därför att Jägareförbundet tillsätter en arbetsgrupp som arbetar vidare med denna modell.

Jägareförbundet Jönköping har även antagit en motion initierad av Jägareförbundet Aneby och Aneby älgskötselområde angående viltövervakning.

 

Motioner med demokratifrågor i fokus

Miljöcertifierade skogsbolag

Skogsbolagens diktaturfasoner inom älgförvaltningen har resulterat i en motion från styrelsen för Jägareförbundet Gide Älvdal. Motionären vill att en arbetsgrupp inom Jägareförbundet granskar skogsbolagens agerande mot enskilda jägare i jakt-, mark- och arrendefrågor utifrån FCS-certifieringens riktlinjer.

Naturvårdsverkets ständiga tjat om att få acceptans för varg måste få ett slut, anser styrelsen för Jägareförbundet Rättvik. Motionären uppmanar därför samtliga länsföreningar att påverka sina respektive länsstyrelser och förklara att enda sättet att få acceptans för varg är en fungerande förvaltning, skyddsjakt på enskilds initiativ och att samtliga vargangrepp DNA-kontrolleras för att sortera ut skadegörande individer. Dessutom måste det också bli slut på att misstänkliggöra jägarkåren som tjuvjägare.

 

Tjatet om acceptans för varg måste få ett slut, anser Jägareförbundet Rättvik. Arkivfoto: Lars-Henrik Andersson

Allmän jakt på varg

Det känns orimligt att vi jägare ska ta samhällskostnaden för rovdjur som vi blivit påtvingade genom utebliven förvaltning.  Det skriver styrelsen för Jägareförbundet Gävleborg, som föreslår att skyddsjakt på rovdjur kan skötas av polisen eller länsstyrelsen.

Erik Eriksson, Jägareförbundet Sunne, vill att framtida licensjakt på varg ska omfatta flera revir och ske i kombination med jakt på ett angivet antal vargar som får fällas fritt inom länens gränser.

 

Motioner i korthet – digitala licenser och fällfångst

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev