Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Foto: Privat & Pia Brännvall / Mostphotos

Ministern efter vargmöte med landshövdingar: ”Bra inspel på vad de ser som problematiskt”

Premium

Årets licensjakt räknades med sina 75 tilldelade vargar som den största i modern tid. Endast 57 fälldes.
Nu har landsbygdsministern haft möte med de berörda landshövdingarna, där det bland annat diskuterades varför inte fler fälldes.

Under onsdagen träffade landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) landshövdingarna från de fem län som tidigare i år hade licensjakt på varg.

Utgångspunkten för mötet var att diskutera varför inte fler vargar fälldes, men samtalen kom även att handla om vargförvaltningen i stort.

Minister kallar landshövdingar till möte: ”Vi behöver en betydligt mindre vargstam”

– Jag ville höra direkt ifrån landshövdingarna i de berörda länen hur de ser på vargförvaltningen. Hur de såg på den senaste licensjakten, deras bevekelsegrunder för deras beslutsfattande, men också naturligtvis höra direkt ifrån dem – framför allt från de län där vi inte sköt fullt – vad förklaringarna var till det.

– Sen hade vi en diskussion om vad man ser behöver göras framåt, och det var ett möte i mycket konstruktiv anda. Många bra inspel på vad de ser som problematiskt, osäkerhetsfaktorer och ett och annat medskick vad de tycker att jag borde försöka ändra på, säger Peter Kullgren.

Minska risken

Exakt vad landshövdingarna hade för förklaringar till att tilldelningarna inte fylldes vill han dock inte gå in på.

– Vi hade en hel del resonemang om hur man kan lägga upp det framöver för att minska risken att hamna i samma situation.

Kan du sammanfatta årets licensjakt på varg?

– Det går inte att sammanfatta på något annat sätt än att vi inte nådde upp till det som var beslutat. Att vi inte nådde hela vägen, säger Peter Kullgren.

Skyddsjaktsbestämmelserna, som kallats trubbiga, diskuterades också under mötet. Dessutom fick Peter Kullgren flera inspel som kommer att kräva insatser framöver, menar han.

Vad kan det vara för insatser?

– Det handlar om att se över regelverk. Tittar vi på Naturvårdsverkets senaste rapport så konstaterar de också att just skyddsjaktsdelar behöver ses över. Det är en del jag kan säga att vi kommer att kika vidare på.

Är den svenska vargförvaltningen en förvaltning som är gjord för en lägre nivå än vad vi har i dagsläget – och där man nu tappat styrningen?

– Vi kan konstatera att vissa av de riktlinjer och direktiv som styr har ganska många år på nacken, när vargstammen var betydligt lägre. Det överväger vi också, om det är något vi bör se över och uppdatera. Det finns sådana synpunkter och aspekter på det också.

Hur ska förvaltningen utvecklas?

– Det får vi se i detalj. Vi undersöker nu möjligheterna för hur vi ska kunna gå framåt. Naturvårdsverket har ett uppdrag som utgår från riksdagens många tillkännagivanden om att vi vill ha en vargstam på mellan 170 och 270 individer och hur och om vi kan komma dit.

Antalet vargar har diskuterats inom politiken i åratal. Svensk Jakts läsare vill nog veta när det blir så många vargar?

– Ja, och det har jag stor förståelse för att man vill veta. Det jag kan säga är att jag gör allt jag kan för att vi ska få en minskad vargstam. Vi för diskussioner, naturligtvis nationellt men även på EU-nivå och försöker komma framåt i alla spår samtidigt.

Nya krav på förvaltningen

Ännu har inte årets inventeringsresultat för vargstammen slutrapporterats, men klart står redan att den med kraft spridit sig i de södra delarna av landet. En expansion som kommer att ställa nya krav på förvaltningen, sett till bland annat inventeringsförhållanden och tätheten av tamdjur, menar Peter Kullgren.

Säsongens sista (?) statusrapport från avslutad varginventering

– Jag kommer även att bjuda in de som, den här gången inte hade någon licensjakt och inte hade rätt att besluta om det själva, till en träff för att diskutera hur de ser på möjligheterna. Det är primärt län i södra Sverige som det gäller.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev