Nytillträdde landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) har många stora och viktiga jaktfrågor att ta itu med. Inte minst gäller det varg och fjälljakt. Foto: Kjell-Erik Moseid (fjälljakt), Privat, Ingemar Pettersson (varg i hägn)

Nya ministern: Jägarna kan vara lugna för att regeringen ska leverera

Premium

Vargar, fjälljakt, bly och Jägareförbundets allmänna uppdrag. Landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) har många för jägarna viktiga frågor att ta itu med under kommande mandatperiod. Efter åtta dagar på nya jobbet säger han att jägarna kan vara lugna för att den nya regeringen ska leverera.

Det är lättare att vara konkret i opposition än som nytillträdd landsbygdsminister. På Svensk Jakts frågor om vargar, fjälljakt och en ny viltmyndighet svarar Peter Kullgren många gånger att han vill återkomma när regeringen slagit fast sina positioner, och när utredningar är gjorda.

– Jägarna kan vara ganska lugna med den här regeringen, om de har koll på vad de ingående partierna i regeringsunderlaget står för. Jag hoppas att man känner en tillförsikt, men jag hoppas också att man har förståelse för att vi nu behöver tid att gå igenom bland annat tillkännagivanden som gjorts och lägga fast en position för hela regeringen. För att sedan se till att verkställa.

Jägare i vargrevir blir ny landsbygdsminister

Vargen är en av de hetare jaktfrågorna. KD har uttalat att vargstammen ska minska till 170 djur i Sverige med målet max 210 tillsammans med Norge. När kan vi se det?

– Det är mitt partis ingång, och man kan också konstatera att riksdagen har tagit beslut och skickat tillkännagivanden till den förra regeringen som drar i den riktningen. Hur det ska genomföras ska vi diskutera så snart som möjligt, för att vara överens i regeringen om en linje som vi sedan verkställer.

 

”Riksdagen har varit tydlig med vad den tycker om vargstammens storlek.”

 

Det behövs alltså inga nya riksdagsbeslut för att genomföra en minskning av vargstammen?

– Riksdagen har varit tydlig med vad den tycker om vargstammens storlek, men det är för tidigt att säga om det behövs några fler riksdagsbeslut. Det är något vi får titta på utifrån vad riksdagen tidigare har sagt, och hur det ska förverkligas.

 

Kan vi räkna med en utökad vargjakt till vintern 2024 med dig som landsbygdsminister?

– Först får vi se vad resultatet av nästa års jakt blir, men det hänger naturligtvis ihop med hur regeringen hanterar de tillkännagivanden riksdagen uttalat. Men om vi ska ner på en annan nivå och vi får till alla delar för att kunna göra det, kan det inte uteslutas att det blir en ökad jakt. Men det är viktigt att det här blir rätt och riktigt, så att man inte gör eller säger något förhastat.

Politik och varg – här möter partisekreteraren rovdjuret

Det är möjligt att det under din tid som landsbygdsminister ska läggas en proposition om en ny rennäringslag. Din partiledare sa i Svensk Jakts valenkät att alla boende i Sverige ska ha rätt att jaga på statens marker i fjällen. Rennäringskommittén har varit svävande på den punkten. Hur ser du på det?

– Kommittén har under utredningens gång fått nya och förtydligande direktiv. Jag tycker det är viktigt att kommittén får arbeta. Sedan får vi se vad den kommer fram till och laga efter det. Vi har varit tydliga med att det bör gå att värna allas rättigheter, och det hoppas jag man kommer fram till.

 

Du säger att du hoppas, kan du inte påverka det själv?

– Ja, men nu har vi tillsatt en utredning som dessutom har fått uppdaterade direktiv som kommittén måste få arbeta klart med.

 

”Jag kan konstatera att här har vi en klar gemensam uppfattning och att det ska verkställas.”

 

Att inrätta myndigheter är något som regeringen beslutar om. När blir det en viltmyndighet?

– Det är svårt att säga. Stora förändringar kräver utredningar, och i Tidöavtalet ingår att vapenlagen ska utredas brett. I det ligger att utreda en ny jakt- och viltmyndighet som bland annat ska ta över licenshanteringen från Polisen. Jag kan konstatera att här har vi en klar gemensam uppfattning och att det ska verkställas.

 

När det gäller en viltmyndighet finns det en oro, eller tveksamhet, från jägarhåll. Att en sådan i byråkratisk nit kommer att ta över ideellt engagemang, att ta på sig mer än vad Naturvårdsverket nu gör. Har du några tankar om det?

– Det är inte syftet. Frågan om en sådan myndighet har gått igenom riksdagen väldigt många gånger. Ambitionen är att få en bättre hantering av sådant som varit problematiskt. Ideellt engagemang är oerhört viktigt inom många delar av samhället, inte minst inom jakten och viltförvaltningen.

 

Ni har sagt att ni vill återställa Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Det är också något som beslutas av regeringen. När kan det bli verklighet?

– Här har ju Kristdemokraterna en tydlig position, men som med mycket annat behöver vi diskutera igenom det. Flera andra partier har samma uppfattning och jag återkommer så fort det är möjligt.

 

”Jag är själv jägare och jaktetiken är central för mig personligen.”

 

EU förbereder ett totalförbud mot bly i ammunition. Något som kommer att ställa till stora problem. Hur ska svenska jägare kunna jaga på ett säkert och etiskt korrekt sätt om det inte finns tillräckligt bra ammunition?

– Jag är själv jägare och jaktetiken är central för mig personligen. Vi ser att alternativ till bly kommer fram ganska snabbt, men jag ser också problemen. Självklart är det viktigt att fullgoda alternativ finns innan ett förbud införs. Vi kommer att sätta jakt- och djuretiken väldigt högt i fortsatta diskussioner.

Ny regering: Det här har de lovat jägarna

Den förrförra regeringen gav miljö- och naturintressena ökat inflytande i viltförvaltningsdelegationerna. Ni har sagt att det ska återställas. När genomförs det?

– Det är också något som ligger i listan att titta på och hitta en regeringsgemensam uppfattning om.

 

I ett tillkännagivande en tid innan valet uttalade KD med flera partier att ni vill begränsa möjligheten för inte direkt berörda organisationer att överklaga skyddsjakt på rovdjur. När kommer en sådan begränsning?

– Vi behöver diskutera och återkomma så snart vi har en plan för det.

 

”Ni får ha överseende med att jag behöver mer än åtta dagar för att svara på allt.”

 

Jakttiderna bestäms av regeringen. Vad säger du om att återinföra sommarjakten på morkulla?

– (Skratt) Jag kommer tyvärr inte att ge några definitiva besked om sådana detaljer. Ni får ha överseende med att jag behöver mer än åtta dagar för att svara på allt. När man arbetar i regering gäller det att vi har positioner som håller och som kan verkställas, och det är varje statsråds ansvar.

 

Men du säger inte blankt nej till att vi skulle kunna få tillbaka en sådan jaktform?

– Det jag kan säga är att jakttider självklart är sådant vi behöver titta på. Om det föranleder förändring eller inte kan jag inte svara på nu.

 

En jakttidsfråga till. Det har rests starka protester mot vårjakt på råbock i södra Sverige. Är det något du kan ge besked om?

– Jag svarar likadant där. Det blir så konkret. Men det fina i den kråksången är att jägare som inte vill jaga råbock inte nödvändigtvis behöver göra det. Av personlig erfarenhet vet jag att i vissa jaktlag och viltvårdsområden har man kommit fram till att man inte jagar rådjur om våren. Men det är klart, om det blir en översyn av jakttiderna kommer även den frågan att vara med på bordet.

 

Är det något mer du vill säga till jägarna, i det här sammanhanget?

– Jag återkommer gärna framöver, när vi kommit några fler veckor eller månader in i arbetet. Då hoppas jag kunna ge tydligare svar på frågorna, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev