Miljöpartisten Emma Nohrén blir ordförande i det för jägarna viktiga miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen.

Miljöpartisten Emma Nohrén blir ordförande i det för jägarna viktiga miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen. Foto: Fredrik Hjerling

Miljöpartist leder riksdagens arbete om jakt och rovdjur

Fram till valet prioriterades jaktfrågorna högt av de högerpartier som nu arbetar för att bilda regering. När toppjobben i riksdagen fördelats verkar intresset ha svalnat, då man släpper ordförandeposten i miljö- och jordbruksutskottet till en miljöpartist.

Emma Nohrén (MP) blir ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott under den kommande mandatperioden. Uppdraget är inte bara ärofyllt, utan har också tung politisk betydelse, som i vissa fall kan vara helt avgörande för en frågas utgång.

Det visar om inte annat den senaste veckans upprörda kommentarer till att sverigedemokrater fått ordförandeposter i viktiga utskott.

 

Innan valet

Innan valet var landsbygdsfrågor med rovdjur och jakt prioriterade av högersidan i svensk politik. Inte minst profilerade sig Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna i för jägarna viktiga frågor.

Inför valet: Partiledarnas svar på 12 viktiga jägarfrågor

Kjell-Arne Ottosson (KD).

Bland annat med utfästelser om att vargstammen ska sänkas avsevärt i det fall dessa partier vann valet. Men nu släpper man alltså fram en miljöpartist som ordförande i det utskott där frågor om rovdjur och jakt bereds i riksdagen.

Under förra veckan blev det klart att kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson tar plats som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Men ordförande blir miljöpartisten Emma Nohrén.

 

En viktig post

När regeringens propositioner bereds i riksdagen har utskotten stor makt att påverka innehållet. Utskotten har 17 ledamöter, och vid lika röstetal är det ordföranden som avgör.

Med en sådan tunn övervikt som råder för högerblocket i riksdagen, behövs det alltså inte mycket för att Miljöpartiet ska få avgörande inflytande över jakten, viltförvaltningen och rovdjursfrågorna.

 

Försvarade vargpolitik

Emma Nohrén har vid flera tillfällen debatterat jakt på Svenskjakt.se. Hon har försvarat den dåvarande S-MP-regeringens rovdjurspolitik med att hon har förståelse för de problem vargen orsakar djurägare, och att man därför ser över reglerna för skyddsjakt.

Som bekant har inget hänt på det området, trots att det är sju år sedan debattartikeln publicerades.

Vidare har hon framfört att Miljöpartiet är emot licensjakt på varg. Emma Nohrén vill också återintroducera myskoxe, vildren och visent i den svenska faunan.

Emma Nohrén har också förespråkat det hon kallar för ”en ekosystembaserad viltförvaltning” där hänsyn tas till vilken bärkraft marken har, och hur jaktbara arter samspelar med varandra.

 

Värdefull natur

Den nyutnämnda ordföranden är nöjd med sitt betydelsefulla uppdrag i miljö- och jordbruksutskottet. På Miljöpartiets hemsida säger hon:

Emma Nohrén (MP). Foto: Riksdagen

– Klimatkrisen är mänsklighetens största hot och därför blir ordförandeskapet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott extra viktigt och hedersamt. Kan det finnas ett finare uppdrag för en miljöpartist? Jag ser fram emot att få leda riksdagens arbete i dessa viktiga frågor och jag tror och hoppas att mina erfarenheter som ordförande för Miljömålsberedningen kommer att vara hela utskottet till gagn. Det är svårt att inte känna oro över vad den kommande regeringen ska företa sig på klimat- och miljöområdet. Det handlar om nedskärningar, urholkning av strandskyddet, ohållbart skogsbruk och minskat skydd av värdefull natur. Så det blir en viktig uppgift att granska regeringens arbete och vara en konstruktiv och ihärdig opposition, säger Emma Nohrén.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev