I förordning är jakttiden på varg bestämd till 2 januari–15 februari. Länsstyrelserna i rovdjurslänen vill nu korta jakttiden med en tredjedel. Foto: Lars- Henrik Andersson

Länsstyrelser vill korta jakttiden på varg

I en skrivelse till Naturvårdsverket föreslår länsstyrelserna i rovdjurslänen att jakttiden på varg kortas med en tredjedel. I en skarpt formulerad inlaga motsätter sig Svenska Jägareförbundet förslaget.

Länsstyrelserna i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där de stora koncentrationerna av varg finns, vill korta jakttiden på varg med 14 dagar, till den 15 januari–15 februari. Enligt gällande förordning ska jakten inledas den 2 januari och avslutas den 15 februari.

I en skrivelse till Naturvårdsverket motiverar länsstyrelserna sitt förslag med att man genom en kortare jakttid kan få bättre underlag till jakten genom spårning och DNA-prov.
– I ett läge då regeringen säger att senaste datumet att besluta om vargjakt ska vara 1 oktober för att jakten ska kunna genomföras, föreslår länsstyrelserna att jakttiden ska kortas med en tredjedel. Det är både absurt och orimligt, kommenterar Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig på Jägareförbundet.
Gunnar Glöersen beskriver förslaget som en ren tjänstemannaprodukt, där man i en övergripande och viktig fråga inte tagit kontakt med några andra för att lyssna in synpunkter.
– Inte ens viltförvaltningsdelegationerna har fått möjlighet att yttra sig, vilka ska besluta om övergripande riktlinjer för förvaltning och skyddsjakt inom länen, säger Gunnar Glöersen.

 

Argumenten sågas

Länsstyrelserna motiverar sitt förslag med att man vill ha mer tid till inventeringar innan jakten startar. Utökad kunskap om vargstammen skulle skärpa kraven på en strikt kontrollerad jakt, står det i skrivelsen som undertecknats av landshövdingen i Uppsala län, Peter Egardt.
I en inlaga till Naturvårdsverket sågar Jägareförbundet länsstyrelsernas argument. Man skriver att om jakttiden ska ändras borde det bli åt andra hållet, eftersom den redan idag är mycket kort.
– Vargjakten är beroende av spårsnö. Genom att ta bort två veckor av jakttiden ökar förstås risken markant för att jakten inte kan genomföras över huvud taget, säger Gunnar Glöersen som tillsammans med ordföranden för Jägareförbundets rovdjursråd, Torbjörn Lövbom, undertecknad förbundets inlaga.

 

Jaktdagar försvinner

Enligt Jägareförbundet är behovet av ytterligare uppföljning av vad som hänt i reviren begränsat i förhållande till olägenheten som en kortad jakttid innebär.
Att korta jakttiden med en tredjedel och dessutom göra det under nyårs- och trettonhelgerna då många jägare är lediga, skulle innebära att många jaktdagar försvinner från en redan kort jakttid. ”Merparten av jägarkåren som ska genomföra jakten på varg, kan inte som länsstyrelsens personal göra det i tjänsten”, skriver Jägareförbundet.
Förbundet talar också klarspråk om hur man ser på länsstyrelsernas egentliga motiv till förslaget:
”Förbundet anser att länsstyrelsernas motiv till att senarelägga jakten snarare handlar om möjlighet till jul- och nyårsledighet för personalen än om behovet av ny kunskap om vargstammen. Den personal som arbetar med stora rovdjur i alla sammanhang måste prioritera arbete under goda snöförhållanden framför personalens önskan om julledighet. Många andra yrkesgrupper måste också förlägga sin arbetstid till den period som krävs för att kunna lösa sin uppgift.”

 

Möjlig remissrunda

Svensk Jakt har sökt ansvariga på Naturvårdsverket för att höra om några åtgärder vidtagits med anledning av länsstyrelsernas förslag, utan att lyckas nå någon.

Gunnar Glöersen bedömer att det inte kommer att hända något med jakttiden till vinterns jakt på varg.

– Det här är en stor fråga, som handlar om att ändra i en förordning. Jag tror knappast att Naturvårdsverket genomför en sådan förändring utan ett grundligt förarbete, med en remissrunda, säger han.

Noteras kan att tidigare i år ville flera länsstyrelser förlänga jakttiden på varg, men fick nej av Naturvårdsverket. Läs mer genom att klicka på länkar här under.

• Länsstyrelser ansöker om förlängd jakt på varg

•  Nej till förlängd jakt på varg

• Vargjakten kan bli förlängd

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev