Rättsenheten hos länsstyrelsen i Dalarnas län anser att det inte finns jurdiska förutsättningar för licensjakt på varg. Därför motsätter de sig länsstyrelsens eget jaktbeslut.

Rättsenheten hos länsstyrelsen i Dalarnas län anser att det inte finns juridiska förutsättningar för licensjakt på varg. Därför motsätter de sig länsstyrelsens eget jaktbeslut.

Länsstyrelse motsätter sig sitt eget jaktbeslut på varg

Länsstyrelsen Dalarna har beslutat om licensjakt på sex vargar i Orsenreviret. Samtidigt motsätter sig länsstyrelsens egen rättsenhet beslutet.

I en bilaga till länsstyrelsens jaktbeslut finns ett dokument med namnet ”Skiljaktig mening licensjakt 2016” undertecknat av Marie Hammerin-Söderström, rättschef vid myndigheten. Hon menar att licensjakt på varg inte är förenligt med art 12.1 a i EU:s Art- och habitatdirektiv. ”Av den handledning som 2008 tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen för när licensjakt ska kunna bedrivas med stöd av artikeln, framgår att denna kan tillämpas vid ”extraordinära omständigheter” (avsnitt 6.4).

Några sådana anser rättsenheten för närvarande inte vara aktuella i Dalarnas län. Generellt gäller vidare att undantag från huvudregler ska tolkas restriktivt. Detta för att skydda själva huvudregeln mot urholkning” skriver rättsenheten genom Marie Hammerin-Söderström.

 

Hänvisar till tidigare domar

Rättsenheten hänvisar till domar fattade av Förvaltningsrätten i Stockholm samt Kammarrätten i Göteborg. Båda domsluten har upphävt länsstyrelsernas licensjaktbeslut med bland annat motiveringen att länsstyrelserna i sina beslut inte kunnat visa att de socioekonomiska konsekvenserna minskas av en för tät vargstam, att jakten skulle förbättra möjligheterna till tamdjurshållning, begränsa inverkan på älgförvaltning och öka acceptansen för rovdjur samt att licensjakten i de fallen ansetts vara för omfattande.

”Slutligen har EU-kommissionen i den 19 juni 2015 kritiserat Sverige för att inte följa art- och habitatdirektivet genom att tillåta licensjakt. Regeringen har svarat den 19 augusti 2015 och i svaret angett att länsstyrelsen inte är skyldig att besluta om licensjakt efter att ha fått rätten delegerad samt att Sverige framgent avser att följa art- och habitatdirektivet.
Mot den bakgrunden anser rättsenheten att det idag inte finns juridiska förutsättningar att besluta om licensjakt”, skriver Dalarnas länsstyrelses rättsenhet genom sin rättschef Marie Hammerin-Söderström.

 

Skillnad i övriga län

I övriga län där det beslutats om licensjakt på varg – Gävleborg, Värmland och Örebro – har däremot inte länsstyrelsernas rättsenhet redovisat någon annan uppfattning än att jaktbesluten på varg varit förenliga med gällande lagstiftning.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev