torsdag 28 september


Försvarsadvokat Sven Severin och Karl Hedin begär att en eventuell rättegång i Svea hovrätt ska genomföras utan huvudförhandling, och istället baseras på tingsrättens bevisvärdering och dom. Foto: Pia Nordlander

Karl Hedin vill ha rättegång utan huvudförhandling

Premium

Karl Hedin och hans advokater yrkar i en skrivelse till Svea hovrätt att rättegången ska genomföras utan huvudförhandling. Det vill säga att målet avgörs på materialet från förhandlingen i tingsrätten, utan att parterna är närvarande.

Igår blev det känt att Karl Hedin och hans advokater Sven Severin och Klas Bjuremark begär att högre åklagare prövar miljöåklagare Lars Magnussons beslut att överklaga Västmanlands tingsrätts friande dom. De anser att överklagandet ska återkallas, eftersom det inte framkommit ny bevisning och med hänvisning till tingsrättens tydliga utslag.

 

Karl Hedin begär att överklagan till hovrätten återkallas

Utan parter

Idag har en skrivelse lämnats till Svea hovrätt där man begär, i det fall rättegången blir av, att den genomförs utan huvudförhandling, och att hovrätten avgör målet på vad som framkom i tingsrätten, utan att parterna behöver delta.

I skrivelsen konstaterar de att tingsrättens dom är riktig. Eftersom åklagaren inte lämnat någon ytterligare bevisning behöver inte hovrätten göra en annan bevisvärdering än vad tingsrätten har gjort, och de åtalade (Karl Hedin och hans anställde skogvaktare) ska frikännas för att bevisningen mot dem är otillräcklig.

 

Beskriver fel

”Karl Hedin och AB Karl Hedin gör vidare gällande att saken kan utredas tillfredsställande utan huvudförhandling. Ingen part har begärt att få ställa kompletterande frågor. Hovrätten har tillgång till samma material som tingsrätten. Mot den bakgrunden framstår det som obehövligt att en förhandling hålls”, heter det i inlagan till hovrätten.

Advokaterna beskriver också de fel man menar har gjorts under förundersökningens gång, med felaktigt avskrivna telefonavlyssningar som ledde till att Hedin häktades under en månad och med osant pm som tagits upp under tingsrättsförhandlingen.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev