Läs också Karl Hedin begär att överklagan till hovrätten återkallas