Lars Magnusson, Karl Hedin och Sven Severin.

Åklagare Lars Magnusson, till vänster, kan inte slå sig till ro. Advokaten Sven Severin och hans klient Karl Hedin, lilla bilden, begär nu att beslutet att överklaga den friande domen i tingsrätten överprövas. Foto: Marie Gadolin, Jan Henricson, Pia Nordlander

Karl Hedin begär att överklagan till hovrätten återkallas

Tingsrättens friande dom mot Karl Hedin är så tydligt skriven att det inte finns något att överklaga. Det hävdar Hedin och hans advokater som nu begär att beslutet att överklaga domen till hovrätten överprövas av Åklagarmyndigheten. En mycket ovanlig åtgärd.

I mitten på mars friade Västmanlands tingsrätt Karl Hedin och de övriga åtalade från alla anklagelser. Enligt tingsrätten var åklagarens bevisning så tunn att man inte ens behövde pröva de åtalades försvar, för att komma fram till en friande dom.

”De tilltalade frikänns med andra ord redan på den grunden att den bevisning som lagts fram mot dem är otillräcklig”, förklarar rätten i domskälen.

 

Inget hinder

Tingsrättens tydliga skrivning hindrade emellertid inte miljöåklagare Lars Magnusson, som utan att presentera någon ny bevisning, överklagade den friande domen till Svea hovrätt. Det gäller den del där han hävdar att Karl Hedin och en av hans anställda ska ha jagat varg den 26 oktober 2018.

Hedins försvarsadvokat Sven Severin har tidigare beskrivit åklagarens agerande som upprörande, eftersom han rimligtvis inte kan tro att det blir ett annat utfall i hovrätten.

Försvarsadvokaten: Åklagarens agerande är upprörande

Ovanlig begäran

Nu tar Karl Hedin och hans advokater Sven Severin och Klas Bjuremark saken ett steg längre, genom att begära att åklagarens beslut att överklaga överprövas av Åklagarmyndigheten.

En mycket ovanlig åtgärd, men möjlig enligt Riksåklagarens riktlinjer för när överprövningar inom rättsväsendet kan göras.

– Jag har aldrig varit med om det, och jag känner bara till ett tidigare fall då en sådan begäran har gjorts. Vanligtvis finns det anledning att överklaga, som olika bedömningar eller tveksamheter i domen. Men det här fallet sticker ut på ett sätt som definitivt inte hör till vanligheterna, säger Sven Severin till Svensk Jakt.

 

Med tingsrättens dom

I skrivelsen tecknas en summarisk bakgrund av vad som förevarit under de år som ledde fram till rättegången, en beskrivning för att visa att Karl Hedin anser att förundersökningen inte varit objektiv.

Efter det argumenterar advokaterna utifrån tingsrättens dom, för att visa att det inte finns skäl för att överklaga och att överklagan till hovrätten ska återkallas.

I huvudsak handlar det om de delar där tingsrätten skriver att åklagarens bevis inte räcker, samt där man konstaterar att domstolen varken i detta mål eller något annat ”lägger den tilltalades politiska åsikter till grund för bedömningen av ett åtal”.

Advokaterna skriver:

”Kammaråklagare Lars Magnusson för (i överklagandet, reds anm.) ett resonemang om en hypotes att Hedin jagat varg. Det får vara hur det vill med detta. Det som kammaråklagare Lars Magnusson inte verkar vilja inse är att det finns andra konkurrerande hypoteser. Vid varje sund bevisvärdering saknas möjlighet för åklagaren att få en ändring av tingsrättsdomen.”

 

Tror på framgång

– Man kan säga att tingsrätten är övertydlig i sitt utslag. Åklagaren har inte på en enda punkt bevisat det han åtalar min klient för. När han då överklagar utan att åberopa ny bevisning och kör vidare på samma spår, behöver hans agerande prövas, säger Sven Severin.

Skrivelsen med begäran om överprövning är ställd till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott, REMA. Det innebär att Lars Magnusson har möjlighet att ompröva sitt beslut och dra tillbaka överklagan.

Sven Severin har emellertid inte mycket hopp om att så kommer att ske. Däremot tror han att en annan åklagare som får bedöma saken kan komma till en för Karl Hedin positiv slutsats.

– Vi har förhoppningen att annan åklagare ska dela Hedins uppfattning, att ingen prövning ska göras i hovrätten. Om vi inte trott att detta är en möjlig väg att gå, hade vi inte lämnat in vår begäran, säger Sven Severin.

Ur Riksåklagarens riktlinjer

”I princip kan alla beslut i brottmålsfrågor bli föremål för prövning av Polismyndighetens beslut och överprövning. Det krävs inte att beslutet har kommit till uttryck i en formell beslutshandling för att det ska kunna prövas. Vanligast är att beslut om att inte inleda förundersökning, lägga ned en förundersökning eller inte väcka åtal prövas. Överprövning kan även ske av andra beslut, till exempel beslut om åtalsunderlåtelse, anhållande, kontaktförbud eller fråga om överklagande av en dom.”

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev