Utrymmet för utökad vargjakt finns. Men länsstyrelserna har trots detta inte fattat något nytt beslut om licensjakt på varg. Foto: Lars-Henrik Andersson

Juristen om utökad vargjakt: ”Länsstyrelsen kan fatta beslut redan i dag”

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa är kritisk till myndigheternas vägran att fatta nya beslut om utökad vargjakt. Samtidigt fortsätter länsstyrelserna i Värmland och Gävleborg att ducka för Svensk Jakts frågor om utökad licensjakt på varg.

Maria Falkevik.

På måndagen ställde Svensk Jakt på nytt frågor till Maria Falkevik och Joel Isensköld, enhetschefer vid länsstyrelsen i Värmland respektive Gävleborg.

Frågan löd: ”Kommer länsstyrelsen att fatta ett tilläggsbeslut om att utöka den kommande licensjakten på varg?”

 

Falkevik svarar inte

Maria Falkevik har i skrivande stund valt att inte svara på Svensk Jakts fråga.

Myndigheter fortsätter ducka för frågor om ökad vargjakt

Joel Isensköld.

Joel Isensköld har dock återkopplat via mejl:

”Som jag meddelat tidigare håller vi på att utreda vad som är möjligt ur ett rättsligt perspektiv, samtidigt finns en överklagandetid avseende Förvaltningsrätten i Luleås dom och om domen överklagas kommer vi behöva invänta den rättsliga prövningen hos kammarrätten.”

 

Tre veckor

Överklagandetiden till kammarrätten är tre veckor. I skrivande stund har en organisation eller privatperson som inte vill ha någon vargjakt två veckor på sig att överklaga förvaltningsrättens godkännande av den tidigare beslutade licensjakten på 24 vargar i landet.

Efter Jägareförbundets påpekande – forskare bekräftar större utrymme för vargjakt

I nuläget har ingen överklagan lämnats in till Kammarrätten i Sundsvall, men en inte allt för vågad gissning säger att förvaltningsrättens dom kommer att överklagas.

 

Juristen håller inte med

Ola Wälimaa.

Jägareförbundets jurist Ola Wälimaa håller dock inte alls med om länsstyrelsens tolkning att myndigheten tvingas vänta på att vargjakten ska malas vidare i nya juridiska processer innan de eventuellt kan utöka den kommande vargjakten.

– Nej. Enligt min uppfattning kan länsstyrelsen naturligtvis, om myndigheten vill, redan i dag fatta ett tilläggsbeslut om jakt som avser vargjakt på en annan flock i ett annat område där det då ska skjutas si eller så många vargar. Ligger beslutet inom ramen för förvaltningsmålen och gynnsam bevarandestatus för vargstammen är det inga problem, menar Ola Wälimaa.

– Det tilläggsbeslut som länsstyrelsen kan fatta redan i dag påverkar heller inte det tidigare beslutet om vargjakt och den juridiska prövningen som pågår där. Sedan att det blir ytterligare en licensjakt i ett annat område baserat på ett annat beslut får i så fall prövas om det blir aktuellt att överklaga, fortsätter han.

 

Onödigt krångligt

Ola Wälimaa anser att länsstyrelserna helt i onödan väljer att göra det onödigt krångligt.

– I vanlig ordning krånglar länsstyrelsen till det för sig själv. Länsstyrelsen är fri att fatta vilka beslut de vill inom sitt län och avseende vilka flockar och hur många vargar som ska skjutas. Det är ingen annan som kan göra det. Bara för att de fattat ett beslut om vargjakt tidigare hindrar det inte myndigheten att fatta ytterligare ett beslut om jakt på varg i ett annat område.

Naturvårdsverket pudlar om vargberäkning: ”Jägareförbundet har rätt”

Han jämför detta med skyddsjakt på varg.

– Bara för att länsstyrelsen fattat beslut om skyddsjakt på en varg någonstans i länet förhindrar det inte ett ytterligare beslut om skyddsjakt på en annan varg någon annanstans i länet.

 

En företrädare för länsstyrelsen i Värmland har till andra medier sagt att ett nytt beslut om licensjakt skulle kunna äventyra även den jakt som förvaltningsrätten redan har godkänt. Håller du med om det resonemanget?

– Nej. Varje enskilt beslut om jakt på varg prövas för sig om det är aktuellt för någon att överklaga. De olika besluten lever sina egna liv.

– Som domstolarna har valt att tolka de senaste vargjaktbesluten är det den vägen länsstyrelsen ska gå om de vill att det ska skjutas mer varg. Det är inga problem alls för dem att fatta nya beslut som avser jakt på vargar i andra områden och en annan flock, säger Ola Wälimaa.

 

Ville ompröva

Han beklagar till sist den situation som nu har uppstått, där vargjakten inte utökats trots att vargforskare vid Skandulv, Naturvårdsverket och Förvaltningsrätten i Luleå kommit fram till att den beslutade jakten är mindre än tillväxten i vargstammen.

Jägareförbundet överklagar vargbeslut: ”Naturvårdsverket har gjort fel”

– När Jägareförbundet från början skickade in vår skrivelse om utökad vargjakt till länsstyrelsen, var det uttryckligen i första hand en begäran om omprövning, alltså inte ett överklagande. Vi ville inte att det skulle bli den här cirkusen som nu har uppstått.

 

”Borde ha ändrat besluten”

Men länsstyrelsen valde att inte lyssna till förbundets begäran.

– Enligt min uppfattning gjorde länsstyrelserna fel när de inte omprövade sina beslut, som vilade på en felaktig beräkningsmodell. De borde ha ändrat besluten på en gång om Jägareförbundet var först in med en sådan begäran, säger Ola Wälimaa.

Så beräknades felaktigt utrymmet för vargjakt

Inventeringen av varg pågår från den 1 oktober till den 31 mars. Det är det antal vargar som hittats under dessa sex månader som ligger till grund för populationsuppskattningen av varg, detta oavsett hur många vargar som eventuellt fällts under perioden. Det är också det som ska ligga till grund för forskarnas beräkningar av möjligt jaktuttag av varg.

Den felaktiga modell som Naturvårdsverket tidigare gav i uppdrag till vargforskarna, och som ligger till grund för länsstyrelsernas nuvarande beslut om licensjakt, visar i stället hur många vargar det finns kvar i slutet av mars, alltså efter licensjakten.

Modellen som använts tar alltså heller inte hänsyn till den kommande valpningen i vargstammen som sker under maj månad 2021.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev