Är de svenska jaktpolitikerna beredda att begära att EU-kommissionen ändrar den svenska vargens skyddsstatus?

Jaktpolitiker om att ändra vargens skyddsstatus

Med anledning att Förvaltningsdomstolen i Luleå har avvisat överklagandena vad gäller vinterns vargjakt, regeringens regleringsbrev till Naturvårdsverket samt EU-parlamentets ja till att justera i art- och habitatdirektivet har Svensk Jakt ställt tre frågor till riksdagspartiernas jaktpolitiska talespersoner.
Samtliga har svarat på enkäten. Nedan publiceras Svensk Jakts andra fråga och svaren från politikerna på den. Den första publicerades i går och den avslutande kommer imorgon.

EU-parlamentet röstade i mitten av november för en förändring av EU:s naturvårdslagstiftning. Beslutet påverkar möjligheten att ändra skyddsstatusen för varg och andra arter som uppnått gynnsam bevarandestatus.

Beslutet röstades igenom med förkrossande majoritet och samtliga närvarande svenska ledamöter röstade för förslaget.

 

Är du och ditt parti beredda att begära att EU-kommissionen ändrar den svenska vargens skyddsstatus eftersom arten sedan länge uppnått gynnsam bevarandestatus?

 

Isak From.

Isak From (S):

– Vi kommer noggrant följa arbetet när EU-kommissionen på parlamentets uppmaning arbetar med frågan. Redan i dagens regelverk ändras skyddsstatusen när en art har uppnått gynnsam bevarandestatus – det är ju därför som det är möjligt att genomföra licensjakt på varg, björn och lo varje år.

 

 

 

Emma Nohrén.

Emma Nohrén (MP):

– Nej. Vi håller inte med om att vargen skulle ha uppnått gynnsam bevarandestatus. Vargstammen är fortfarande för liten, för inavlad, och får för sällan tillskott österifrån av individer med nya gener. EU-kommissionen bedriver sedan flera år ett överträdelseärende mot Sverige där man inte anser att licensjakten på varg är förenlig med art- och habitatdirektivet. Vi hoppas att EU kommer att göra innebörden av gynnsam bevarandestatus tydligare framöver. När EU-parlamentet röstar om en resolution, så kan ledamöter rösta ja för att delar av resolutionen är bra, även om andra delar inte är det. Miljöpartiet vill inte försvaga det skydd som art- och habitatdirektivet ger för vargen och andra sårbara arter.

 

Jens Holm.

Jens Holm (V):

– Nej.

 

 

 

 

Åsa Coenraads.

 

Åsa Coenraads (M):

– Vargsituationen i Sverige skiljer sig från resten av Europa och rådande situation är inte hållbar i längden. Öppnar EU upp för en förändring måste regeringen se över alla möjligheter till förändring och göra vargen till ett förvaltningsbart vilt genom jakt. Vi vill se över art- och habitatlagstiftningen.

 

Eskil Erlandsson.

Eskil Erlandsson (C):

– Art och habitatdirektivet behöver bli mer regionalt anpassat så att det tar hänsyn till regionala skillnader i arters status i olika delar av EU samt ändra skyddsstatusen när man uppnått en god bevarandestatus. Därför vill Centerpartiet se en revidering så att direktivet bättre avspeglar dagens situation, vilket vi även motionerat om i riksdagen.

 

 

 

Lars Tysklind.

Lars Tysklind (L):

– Liberalerna ser positivt på att Europaparlamentet har öppnat upp för att kunna ändra skyddsstatus om en art uppnått gynnsam bevarandestatus och att beslutet fastställs på EU-nivå. Detta ska då naturligtvis även kunna gälla varg, men det är viktigt att alla beslut om ändrad status vilar på stark vetenskaplig grund.

 

 

Magnus Oscarsson.

Magnus Oscarsson (KD):

– Vi vill ändra EU-reglerna så att det blir lättare att klassa om arter så att skyddsklassningen överensstämmer med den verkliga situationen. Art- och habitatdirektivet behöver uppdateras. Idag krävs enhällighet i ministerrådet för att flytta en art från listan över djur som anses kräva ”noggrant skydd”. Detta har hittills aldrig gjorts. KD anser att det behöver införas en smidigare rutin för att omklassa hotstatusen för olika arter, i takt med att populationerna växer eller krymper.

 

Runar Filper.

Runar Filper (SD):

– Ja, skyddsstatusen rimmar inte med det antal individer som idag finns. Vargen har med råge uppnått gynnsam bevarandestatus.

 

 

 

 

 

 

Jan Henricson

Olle Olsson

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev