Jaktmålen får ofta stort medialt intresse och tar mycket tid för åklagarna. Här är det miljöåklagare Åse Schoultz som intervjuas i samband med häktningsförhandlingarna i den stora jakthärvan i Norrbotten. Foto: Lars-Henrik Andersson

”Jaktmålen är betungande”

Fler åklagare kan komma att utreda grova jaktbrott på de stora rovdjuren.
I dag är det främst miljöåklagarna Åse Schoultz och Christer B Jarlås som utreder grova jaktbrott på björn, varg, järv och lodjur.
– Jag ska ta upp frågan nu på måndag med chefen för enheten, säger Christer B Jarlås.

Lars-Henrik Andersson Publicerad 21 januari 2018 - 11:19

I dag är det främst miljöåklagarna Christer B Jarlås och Åse Schoultz, Östersund, som får ta hand om ärenden som rör grova jaktbrott på de stora rovdjuren.
Det är oftast åklagaren som leder en förundersökning och åklagaren är den som bestämmer om ett brott ska tas upp i en domstol, alltså om det ska väckas åtal.
De senaste åren har några uppmärksammade fall rörande grova jaktbrott lett till rättegång. I de fallen har det varit antingen Åse Schoultz eller Christer B Jarlås som lett förundersökningen och senare väckt åtal.

 

Stort medialt intresse

Enligt Christer B Jarlås är de grova jaktbrotten betungande ärenden eftersom det är så stort medialt intresse.
Han berättar också att det förts diskussioner om att ha specialister på artskyddsbrott bland åklagarna på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Men diskussionerna utmynnade i att det inte ska finnas några sådana specialister.
– Då tycker Åse och jag att det är konstigt att bara vi ska ha de här jaktmålen. Vi har väckt frågan men inga beslut är ännu fattade. Jag ska träffa chefen för riksenheten på måndag och då ska jag bland annat ta upp det här. Eftersom de här ärendena är omåttligt mer betungande utifrån de många telefonsamtal som alltid blir av de här ärendena så tycker vi det är befogat att fler ska dela på det, säger Christer B Jarlås.

 

Fler delar på jaktmålen

I dag arbetar cirka 20 åklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.
– Jag och Åse har haft de här betungande jaktmålen i väldigt många år nu och det kan vara fog för att fler åklagare får jobba med de här målen. När det är uttalat att det inte ska vara några specialister bland miljöåklagarna så då förstår inte Åse och jag varför vi ska vara det vad gäller de grova jaktbrotten. Sen är det ju bra att det kommer in fler som har de här målen, det är ju sårbart ju färre som har de, säger Christer B Jarlås och fortsätter:
– Sedan verkar de stora rovdjuren sprida sig söderut. Och när det dyker upp brott i södra Sverige är det bättre att åklagare där tar de målen. De har ju redan en inarbetad samverkan med länsstyrelserna och poliserna i de länen.

Fakta

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs bland annat ärenden om brott mot miljöbalken, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen, miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning samt grova jaktbrott för de fredade rovdjuren.
Riksenheten bedriver verksamhet på fem ställen i landet: Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Östersund. Kansliort är Malmö.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Senaste nytt

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Mina artiklar

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev

Svensk Jakt på Instagram