Med en kraftigt växande vargstam, främst i de södra delarna av Dalarna, vill en majoritet i viltförvaltningsdelegationen se över miniminivån och öka jakten på varg i länet. Foto: Boo Westlund

Jägarinitiativ med tydligt stöd för minskad vargstam

Det blir en begäran om en översyn av miniminivån för varg i Dalarna. Trots protester från tjänstemän och naturvårdsintresset i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation röstades förslaget igenom under onsdagen.

Mottagare för skrivelsen är samverkansrådet i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, som också hanterar frågor om bland annat fördelning och licenstilldelning vid jakt på varg.

Mats Larsson som representerar jakt- och viltvårdsintresset i viltförvaltningsdelegationen är nöjd med dagens beslut.

– Det blev en röstning där den tillförordnade landshövdingen och naturskyddsintresset röstade mot vårt förslag. Vi fick igenom skrivelsen med röstsiffrorna elva mot tre, säger Mats Larsson.

 

Kräver tydlig sänkning av miniminivån för varg

Svepskäl

Som skäl för att inte se över miniminivån nu, angavs att Naturvårdsverket skulle ha svårt att hantera skrivelsen samtidigt som det pågår en utredning i frågan.

– Då är det väl bra att vi också markerar vår inställning, och om vi inte ser över nivåerna nu kan vi stå inför en situation där vi inte får jaga varg, samtidigt som en ökning av antalet vargar i södra förvaltningsområdet öppnar för jakt i den delen av landet, säger Mats Larsson.

 

Mats Larsson representerar jakt- och viltvårdsintresset i viltförvaltningsdelegationen. Bilden är tagen under manifestationen i Falun. Foto: Olle Olsson

Ville vänta

Under mötet framkom också att frågan redan diskuterats i samverkansrådet, utan Mats Larsson eller övriga ledamöters kännedom. Där och då hade man ansett att det var viktigare att invänta resultatet av den remiss om nya förvaltningsmål och vargnivåer som regeringen skickat ut.

– Vad hindrar oss från att skicka in en begäran nu, och hur ska vi få ett svar om det inte blir en formell fråga? Det är dessutom bråttom, och en remiss med fortsatt utredning kan ta lång tid, säger Mats Larsson.

 

Riksdagsbeslut om lägre vargstam

Kraftig ökning

Frågan om en översyn har väckts efter vinters varginventering, som indikerar en mycket stark koncentration av varg och vargföryngringar, revir och revirmarkerande par, i den södra delen av Dalarna. Med nuvarande miniminivå på åtta föryngringar i länet är det svårt att få till en nödvändig jakt.

Samtidigt som fler vargar etablerar sig i de södra delarna av landet borde en minskning av vargstammen i mellersta Sverige vara både rimlig och möjlig, helt i linje med tidigare riksdagsbeslut.

 

Vill inte samarbeta

Mats Larsson kan konstatera att länsstyrelsens hantering av frågan lämnar mycket mer att önska, och han beskriver situationen som ett tydligt sätt att förhala och undvika att ta i frågan.

– Det är medvetet, man sätter oss på läktaren, och det är Naturvårdsverket, länsstyrelsens personal tillsammans med bevarandesidan som vill bestämma, säger Mats Larsson.

Liknande skrivelser med begäran om översyn av regionala nivåer har framförts i flera andra län, som en tydlig markering att en växande vargstam kräver adaptiva och begränsande insatser, i form av sänkta miniminivåer och omfattande jakt.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev