Läs också Kräver tydlig sänkning av miniminivån för varg