Mats Larsson representerar jägarintresset i Dalarnas viltförvaltningsdelegation, och han kräver en översyn och sänkning av länets miniminivå för varg. Foto: Olle Olsson och (i hägn) Ingemar Pettersson

Kräver tydlig sänkning av miniminivån för varg

Premium

Vargstammen växer kraftigt i Sverige. Det ger en möjlighet att fördela bördan och minska antalet vargar i län som under lång tid tagit stort ansvar. I Dalarna vill jägarna ha en översyn och tydlig säkning av miniminivån för varg i länet, och det redan inför kommande vargjakt.

Jägarintressets krav är i linje med riksdagsbeslutet från 2013, där det uttalade målet var att minska tätheten av varg där den är som störst. Det är också en rimlig effekt av att vargstammen nu ökar i det södra rovdjursförvaltningsområdet.

Där har Naturvårdsverket tidigare beslutat om en miniminivå på 0,5 föryngringar.

Vintern 2020/2021 fanns det 2,5 föryngringar i södra Sverige, och den här vintern visar preliminära uppgifter från inventeringen fem föryngringar och ytterligare fyra revirmarkerande par inom södra rovdjursförvaltningsområdet.

 

Jägare och markägare vill se en kraftig sänkning av Värmlands vargstam

Tätt i södra Dalarna

Samtidigt ser jägarna i Dalarna en stark och ökande koncentration av varg i de södra delarna av länet.

– Vi ser revir med fler vargar i reviren, reviren är mindre till ytan och ligger tätare. Det är värsta koncentrationen, säger Mats Larsson, representant för jägarintresset i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.

Han har i en skrivelse till länsstyrelsen i Dalarna krävt att frågan om en tidigarelagd översyn av miniminivåerna ska lyftas för nytt beslut i viltförvaltningsdelegationen, och därefter skickas vidare till Naturvårdsverket för hantering.

 

Mats Larsson vid den stora rovdjursmanifestationen i Falun i slutet av april. Foto: Olle Olsson

Omfattande jakt

Läget är enligt Mats Larsson helt nödvändigt, uppenbart och akut.

– Vi har ett stort utrymme för jakt kommande vinter, men var ska det jagas? Är det här i Dalarna eller i södra Sverige som nu ligger över sin miniminivå? Det måste Naturvårdsverket svara på, säger Mats Larsson.

Själv upplever han att ingen riktigt vill ta tag i problemet, vilket irriterar honom.  Med en snabbt växande vargstam kan och borde löften om lägre koncentrationer uppfyllas.

– Södra rovdjursförvaltningsområdet borde redan nu ha en högre miniminivå, utifrån att den delen av Sverige anses ha goda förutsättningar för mer varg. Det är inte rimligt att en liten del av landet ska ta hela bördan för vargstammen, säger Mats Larsson.

 

Naturvårdsverket: Ta bort ett av golven för vargstammen

Beslut på mötet

Skrivelsen om en översyn av miniminivån ligger med som en övrig fråga på viltförvaltningsdelegationens möte i nästa vecka. Han förväntar sig ett beslut i frågan.

– Det vore också en fjäder i hatten för den här samtalsklubben för landshövdingar, men jag är rädd att det blir som vanligt. Vi blir bortspelade hela tiden, säger Mats Larsson.

 

Vargmanifestation i Engelbrekts anda

Tydlig sänkning

Var nivån ska ligga kan diskuteras, men en sänkning från dagens nivå på åtta föryngringar är nödvändig.

– I ett första läge kanske vi kan acceptera fyra till fem föryngringar i Dalarna, säger Mats Larsson.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev