För Jägareförbundet är det inte aktuellt att ingå några avtal. Ståndpunkten ligger fast: det är staten som ska upplåta jakten i fjällen, uppger Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets fjällråd. Foto: Lars-Henrik Andersson, Martin Källberg

Jägareförbundet: Vår ståndpunkt ligger fast i fjälljaktsfrågan

Jägareförbundet står fast vid att fjällen ska vara öppna för alla svenskar och att staten ska fortsätta upplåta jakten.
Gun Fahlander, ordförande i Jägareförbundets fjällråd, säger att situationen nu är allvarlig och att fjälljakten är hotad.

Renmarkskommitténs sekretariat har tagit fram ett förslag om samverkansavtal mellan jägarorganisationerna och samebyar. Frågan är tänkt att diskuteras på ett möte den 25 februari.

 

Fjälljaktsutredare vill se avtal mellan jägarorganisationer och samebyar

Peter Eriksson, Jägareförbundets ordförande, vill inte ge några kommentarer i nuläget.
Enligt Gun Fahlander, som även är ledamot i Jägareförbundets styrelse, är det inte aktuellt att ingå några avtal.

 

Förankrat i styrelsen

– Vi har vår ståndpunkt klar och det är förankrat i förbundsstyrelse och fjällråd. Vi vill att staten ska fortsätta upplåta jakten i fjällen.
Gun Fahlander berättar att Jägareförbundet träffat alla parlamentariker i Renmarkskommittén. Dessutom planeras ett möte i fjälljaktsfrågan med landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S).
– Vi i norr kommer träffa riksdagspolitiker i respektive län för att göra fler politiker än de som sitter i utredningen medveten om frågan. Det är de som till syvende och sist ska ta beslut eftersom förslaget så småningom hamnar i riksdagen, säger Gun Fahlander.

 

Skipa rättvisa

– Vi vill väcka frågan om det är rätt att skipa rättvisa för något som hände för en massa år sedan på bekostnad av de som nu vill nyttja de här markerna.
Hon menar att det är snabba bud att agera.
– Eftersom delbetänkandet ska vara klart redan i november gäller det att agera nu. Situationen är allvarlig.
Gun Fahlander anser att redan när utredningsdirektiven författades stod det klart att målet inte var att hitta en långsiktigt hållbar lösning som alla kan leva med.
– Renskötarna skulle i stället få rättigheter som ingen annan i Sverige har. Varför just renskötseln var viktigare än alla andra delar av samhället förklarade inte regeringen. Inte heller beaktades den diskriminering som sker när man tillskriver människor olika värde och rättigheter.

Så tycker Jägareförbundet i fjälljaktsfrågan:

  • Jakt- och fiskerätten ska vara knuten till markägandet, detta ska förstås även gälla där svenska staten är markägare.
  • Staten i egenskap av markägare ska även förvalta jakt- och fiskerätten.
  • Småviltjakt och fiske på statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbotten och Västerbotten samt på renbetesfjällen i Jämtland ska i första hand upplåtas till jägare och fiskare bosatta i Sverige.

Kul att du vill följa !

För att följa artiklar måste du vara medlem och inloggad på svenskjakt.se.

Om du är medlem, logga in och följ de ämnen du tycker är intressanta.

Är du inte medlem är du välkommen att teckna ett medlemskap här.

Mest läst

Senaste från Annonstorget

Samtidigt på JaktPlay

Läs Svensk Jakts dagliga nyhetsbrev